28. kesäkuuta 2014

Tästä luontojärjestöt mieluummin vaikenevat

 
    Kauhajoen Sikarämäkkä ympäröidään tuulivoimalaitoksilla.

Pohjanmaalla soidensuojelijoitten ja tuuliteollisuuden intressit ovat täydellisessä törmäyskurssissa. Jos tuulivoimasuunnitelmat toteutuvat nyt esitetyssä laajuudessa, pohjalaisten suoerämaat tulevat muutamassa vuodessa muuttumaan täydellisesti.

Tilanteen karmeus selviää, kun tarkastellaan, montako tuulivoimalaitosta tulisi 2 km etäisyydelle soidensuojeluohjelmaan jo valituista suojelualueista - joista suurin osa on jo valtiolle isolla rahalla ostettuja Natura -alueita.


Seuraavien 8 soidensuojelualueen ympärille tulisi vähintään 15 tuulivoimalaitosta eli nämä suot käytännössä muuttuisivat teollisuusalueiksi : Kauhajoen Iso Koihnanneva ja Lutakkokeitaat, Kauhavan ja Vöyrin Aitasaarenneva-Åkantmossen-Paljakanneva, Laihian Talasneva, Lestijärven Paukaneva ja Siivenneva, Närpiön Bredmossen ja Teuvan Varisneva. Laihian Talasnevan lähiympäristöön mastodontteja tulisi peräti 26 kappaletta.


1-14 voimalaitosta tulisi noin kymmenen muun jo perustetun soidensuojelualueen ympärille Halsualla, Isojoella, Jalasjärvellä, Kristiinankaupungissa, Lestijärvellä, Närpiössä ja Perhossa. Pohjanmaalla on yhteensä hieman alle 110 suojeltua suota, joista siis yhteensä parikymmentä joutuisi tuulivoimameluvyohykkeelle.


Soidensuojeluohjelmaa täydennetään parhaillaan. Ympäristöhallinto on kartoittanut parina viime vuotena kaikki potentiaaliset suot, joilla suojeltujen soiden verkostoa voisi täydentää. Tässä jättiurakassa on tutkittu Pohjanmaalla yhteensä lähes 200 luonnontilaisena säilynyttä suota. Näistä soista kuitenkin ainakin 50 olisi tulevaisuudessa tuulivoimalaitosten keskellä. Kristiinankaupunkiin, Isojoelle, Karijoelle, Närpiöön, Kurikkaan ja Toholammille ei jäisi käytännössä yhtäkään tuulivoimaloista vapaata suota. Soinin Järvisalonnevan ympärille voimalaitoksia tulisi yhteensä 30 kpl. Isojoen Kiimakeidas on hieno, luonnontilaisena säilynyt keidassuo. Kannattaako sitä kuitenkaan ostaa suojeluohjelmaan, jos suon ympärillä jo parin vuoden kuluttua meluaa ja välkkyy yhteensä 33 tuulivoimalaitosta ?Tuulivoimamelua koskevaa asetusta valmisteleva työryhmä aikoo pitää luonnonsuojelualueita koskevan 40 dB:n ohjearvon jatkossakin "vain ohjearvona". Ei ole olemassa mitään keinoa, jolla luonnonsuojelualueella todettuun, ohjearvon ylittävään meluun voisi puuttua tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Se ei ole terveydensuojelulain eikä naapuruussuhdelain asia. Voimalaitosten korkeus tulee olemaan Pohjanmaalla 200 m, Keski-Pohjanmaalla 230-240 metriä. Myllyjen suunniteltu nimellisteho kasvaa koko ajan ollen tällä hetkellä jossakin 3 - 4,5 MW:n välillä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti