29. tammikuuta 2015

Palautetaan : Julkisen sanan neuvostostaOlette tehnyt kantelun Julkisen sanan neuvostolle. Neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen päätti 29.1.2015, että kanteluanne ei oteta käsittelyyn.

Alla ote puheenjohtajan päätöspöytäkirjasta.

37.                       5715/SL/14      
(Esittelevä sihteeri: Ilkka Vänttinen)

Kantelu kohdistuu Keskipohjanmaan verkkosivuilla (KP24.fi) 11.12.2014 julkaistuun uutiseen "Lestijärven tuulivoiman maanomistajille oma yhdistys valvomaan etuja"

http://www.kp24.fi/uutiset/Default.aspx?newsid=379519.

Kantelu perustuu toden ja mielipiteen erottamiseen sekä lähdekritiikkiin (JO 11 ja 12).
Kantelija on poiminut tekstistä kaksi kohtaa.

1) "Voimme tilanteen mukaan harkita mahdollisen korvausvaateen esittämistä, jos hanke viivästyy aiheettomin perustein tehtyjen valitusten vuoksi." Kyseessä on yhdistyksen puheenjohtajan sitaatti. Se on kantelijan mielestä perusteeton ja laiton uhkaus, koska yhdistys ei ole osallinen kaavoitusprosessissa eikä Suomessa voi vaatia korvausta kaavoituksen viivästymisen vuoksi.

2) "Tällä hetkellä hallinto-oikeus kumoaa järjestään tuulivoimasta tehdyt valitukset, koska hanketoimijat eivät tee suunnitelmia niin, että siinä jätettäisiin valitusmahdollisuus. Käsittelyaika hallinto-oikeudessa on kuitenkin 1 - 2 vuotta, ja näin hanke viivästyy." Kantelun mukaan kyseessä on yhdistyksen edustajan mielipide, joka on julkaistu faktana. Toimittaja esittää siis tosiasiana haastatellun henkilön tarkistamattoman mielipiteen, joka vähättelee julkista kaavoitusprosessia, johon kuuluu valitusoikeus. Tämä oikeus ei riipu siitä, miten laadukkaasti tai leväperäisesti kaava on laadittu. Tuomioistuin ratkaisee valituksen aiheellisuuden – ei mikään ulkopuolinen taho.

"Kyseessä on julkisoikeudellinen asia, mistä syystä kanteluuni on saatava julkinen ratkaisu ja korjaus."

Kantelijalta tiedusteltiin, kenelle ja milloin hän on kannanottonsa esittänyt ja mitä hänelle vastattiin?

”Olen kertonut kantelussa esiintuomani seikat päätoimittaja Kauko Palolalle puhelimitse 26.tammikuuta. Hän ei nähnyt jutussa korjattavaa eikä perustetta kantelulle. Palolan mielestä ensimmäinen esiintuomani lause on ko. maanomistajien yhdistyksen edustajan mielipide. Toista lausetta päätoimittaja ei halunnut kommentoida.”

Päätös:

1) Kyseessä on yhdistyksen puheenjohtajan mielipide. Yhdistys voi vapaasti harkita mahdollista korvausvaadetta, vaikka sillä ei olisi menestymismahdollisuuksiakaan.

2) Ilmaisu on epätäsmällinen ja hieman hämärä. Siitä käy kuitenkin ilmi, että valituksia tehdään, niitä käsitellään hallinto-oikeuksissa ja käsittelyaika on pari vuotta. Kantelija on siinä oikeassa, että valitusoikeus ei riipu kaavan laadusta, mutta Keskipohjanmaan käyttämää ilmaisua ei voi pitää olennaisena asiavirheenä.

Neuvostolla ei ole perusteita ottaa kantelua käsittelyyn.

Esitys: Karsitaan.
Päätös: Karsittiin.

Teemu Nordfors hallintosihteeri
Julkisen sanan neuvosto
Vironkatu 3D
00170 Helsinki
09-1357494

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti