6. helmikuuta 2015

Ilman yvaaIlmajoella tuulivoimalle kaavoitetaan kaikki mahdolliset alueet ilman sen kummempia perusteluita. 

" Tuulimyllyjen tyypit ja siten niiden ominaisuudet ovat selvillä kulloisellakin alueella rakennuslupavaiheessa...Alueilla, joiden maanomistajat sallivat tuulivoiman rakentamisen, jatketaan luonnonolojen, maisemavaikutusten, melun ja varjostuksen selvittämistä...(yhteisvaikutukset???)...Kaavanlaatijan tiedossa on toistaiseksi seitsemän eri vaiheessa olevaa tuulivoimahanketta...(missä???)...Alustavien rajauksien mukaan Ilmajoelle voidaan rakentaa yhteensä n. 80-140 tuulimyllyä...(miksi???)...Selvitysten perusteella laaditaan 1-2 yleiskaavaluonnosta, jotka asetetaan epävirallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi...(YVA ???) "

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti