14. helmikuuta 2015

Miksi seurantatutkimusta ei julkaistu ?


Lundin yliopiston ekologinen instituutti sai vuonna 2009 Ruotsin energiavirastolta 1 600 000 kruunua tutkimusprojektiin ”Fåglar och vindkraft i skogsmiljö”. Hankkeen tarkoitus oli seurata tuulivoima-alueitten linnuston laji- ja parimääriä useana perättäisenä vuotena ja näin saada tieteellisesti validia tietoa paikallisen linnuston muutoksista näissä metsissä. Erityisesti oli tarkoitus seurata metson, teeren ja pyyn lisääntymistulosta. Tutkimustulokset oli määrä julkaista vuonna 2012 Vindval -raporttina. Vindval on energiaviraston alainen tuulivoimatutkimukseen keskittynyt laitos.


Lundin yliopiston tutkimuksesta ei ole sittemmin kuulunut mitään. Vindvalin sen paremmin kuin Lundin yliopiston sivuilta siitä ei löydy edes mainintaa.


Vindvalin vuosikatsaus ilmestyi toissapäivänä. Siinä haastatellaan Lundin tutkimushankkeen vetäjää, ornitologi Martin Greeniä. Häneltä mm. kysytään, mitä uutta tutkimustietoa tuulivoima-alueitten linnustovaikutuksista on kertynyt edellisen, vuonna 2011 julkaistun synteesiraportin jälkeen. Tätä ruotsalaisten vanhaa kirjallisuuskatsausta käytetään Suomessa edelleen tuulivoimahankkeitten linnustovaikutusten arvioinneissa - usein ainoana lähteenä ja huolimatta siitä, että katsauksessa on tuskin yhtäkään meikäläisiin havumetsiin sellaisenaan soveltuvaa viitettä.


Green vastaa : " Meillä ei ole juuri nyt mitään syytä päivittää synteesiraporttia...tutkimustuloksemme yleisesti ottaen tukevat sitä... toivon vain, että tuloksemme julkaistaan...(det vore bra om)...kunhan metsien vain annetaan olla mahdollisimman luonnontilassa, jäävät tuulivoimaloitten vaikutukset metsien linnustoon todennäköisesti pieniksi...suhtaudun kriittisesti siihen, että tuulivoimaloilta vaaditaan suojaetäisyyttä esimerkiksi metson soidinpaikkoihin, vaikka muilta metsässä tehtäviltä toimenpiteiltä suojavyohykkeitä ei edellytetä..."


Siis hetkinen.


Tyypit ovat keränneet yli miljoonalla kruunulla seurantatietoa Ruotsin pisimpään toiminnassa olleilta tuulivoima-alueilta, dataa jolle olisi Suomessa ja varmasti Ruotsissakin äärimmäisen akuutti tarve - mutta heillä ei ole "mitään syytä" julkaista sitä ! Greenin mielestä tuulivoiman linnustovaikutuksista päinvastoin puhutaan "liikaa" verrattuna metsätaloudelle tai metsästykselle annettuihin "vapaakortteihin".


Tutkijan kommentit tuovat mieleen Vaasan yliopiston Levon -instituutin eräälle tuulivoimayhtiölle tekemän linnustoselvityksen, jonka esipuheessa todetaan :


"Mielestämme alue sopii hyvin tuulivoimarakentamiseen." 

Levon -instituutin selvityksen tarkoitus oli siis todentaa etukäteen muodostettu mielipide. Kohdassa menetelmät todetaan : 

"...oletettavasti tuulivoimapuiston valmistumisen jälkeiset lintujen törmäykset voimaloihin jäävät  ainakin populaatiotasolla vähäisiksi." 

Tämä siis lausutaan ennen kuin tuloksia on edes esitelty. Vaasan yliopiston työryhmä ei ole ilmeisesti ymmärtänyt, että kyseessä on oikeudellisesti sitova asiakirja.

Todennäköisesti Lundin tutkijoitten seuranta-aineistoa ei tulla koskaan julkaisemaan. Mitä sellaista siinä oli, joka ei sopinut Vindvalin tuulivoimamyönteiseen linjaan ?


Martin Greenin haastattelu: 


http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/forskning/vindval/Intervju-Martin-Gren-2014.pdf


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti