27. helmikuuta 2015

yvan tarkoitus

   
            Kuukaudet on korvattu kvartaaleilla.


Siirtääkö YVA -velvoite tuulivoimalaitostenne rakennusluvat vuosien päähän? Uhkaako syöttötariffi jäädä osaltanne haaveeksi? 

Ei hätää.


Ratkaisu yrityksenne ongelmaan on tuulivoima-alan uusin innovaatio Pika-YVA.


Tämä tuote voidaan räätälöidä yrityksenne toiveitten mukaan. Pika-YVAn perusmallista on karsittu kaikki ylimääräinen. Sen avulla Teiltä kuluu rakennuslupien saamiseen lyhimmillään jopa vain viisi kvartaalia


Pika-YVAn tärkein innovaatio sisältyy arviointiohjelmaan. Pika-YVA -ohjelmassa nimittäin ovat jo kaikki tarvittavat selvitykset valmiina ! Näin vältytte yksityiskohtaisilta lisäselvityksiltä, joitten tarve on perinteisesti tullut esiin ohjelmavaiheessa. Eliminoimalla turhat lisäselvitykset varmistatte, että Pika-YVA -selostus voidaan laittaa nähtäville lähes välittömästi Pika-YVA -ohjelman nähtävilläolon päättymisen jälkeen.


Tuotteen aikaisempia versioita vaivanneet rajoitukset, kuten julkinen ohjausryhmä, on uudesta versiosta poistettu kokonaan. Kirjepostissa toimitettavien asukaskyselyjen tilalla on helppokäyttöinen Surveypal® -kyselyohjelma. Tämä ohjelma varmistaa, että erityisesti yli 60 -vuotiailta saamanne palaute jää riittävän suppeaksi. Surveypalin® tarkempi esittely on ohjelmassa varattu niille korkeintaan kymmenelle ihmiselle, jotka perinteisesti osallistuvat hankkeenne tiedotustilaisuuksiin. Muitten on mahdollista saada tietoa Surveypalista paikallisista tiedotusvälineistä.


Uuden Pika-YVA -tuotteen pilottikokeilu on meneillään Kurikassa. Siellä on erittäin kunnianhimoisena tavoitteena saada 99 tuulivoimalaitoksen YVA -selostus valmiiksi kahdessa kuukaudessa. Lisähaastetta tuo se, että toinen näistä kuukausista on heinäkuu. Vastaanotto Kurikassa on toistaiseksi ollut lupaavan olematonta. Ei vähiten sen ansiosta, että hankevastaavan sidosryhmäyhteistyö kaupungin ympäristöjohdon, ely -keskuksen ja paikallislehden kanssa on toiminut saumattomasti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti