18. maaliskuuta 2015

Lunastukseen meni.


Kristiinankaupungissa 7 metsänomistajaa on kieltäytynyt allekirjoittamasta vuokrasopimusta erään tuulivoimayhtiön kanssa tuulivoimaloitten tarvitsemien maanalaisten sähkökaapeleitten vetämisestä kyseisten metsäpalstojen läpi. Vuokrasopimuksen hyväksyneitä metsänomistajia ko. tuulivoima-alueella on satoja. Kun sopimukseen ei näitten muutamien kanssa ole päästy, tuulivoimayhtiö pyysi kaupungin rakennustarkastajaa päättämään kyseisten yhdyskuntateknisten laitteitten sijoittamisesta MRL 161 § mukaisesti. Tämän pykälän mukaan kiinteistön omistaja on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen alueelle, jos sijoittamista ei muutoin voida järjestää kohtuullisin kustannuksin. Jos sijoittamisesta ei ole sovittu kiinteistön omistajan kanssa, asian päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.


Kristiinankaupungin rakennustarkastaja - kuultuaan sekä ympäristöministeriötä että kuntaliittoa - jätti tuulivoimayhtiön hakemuksen käsittelemättä, koska tuulivoima-alueen sisäiset kaapelit eivät palvele kiinteistöä eivätkä yhdyskuntaa. Kaapelit eivät palvele kiinteistöä, koska ko. asumattomilla metsäpalstoilla ei tarvita sähköä. Ne eivät palvele myöskään yhdyskuntaa (eli kuntaa tai kylää), koska kyseessä on yleinen tarve eli seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävä 100 tuulivoimalan hanke. Yleisen edun mukaisessa, kunnan rajat ylittävässä hankkeessa tuulivoimayhtiön on haettava lunastuslain mukaista lunastuslupaa, jonka myöntää maanmittaustoimisto. Lunastuslaki on kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettu laki. Lunastamalla voidaan hankkia pysyvä tai määräaikainen erityinen oikeus toisen omistamalle kiinteistölle. Lunastaa saadaan, kun yleinen tarve sitä vaatii.


Tuulivoimayhtiö lähti kuitenkin toiselle tielle : tekniseen lautakuntaan jätetyn oikaisupyynnön (jonka lautakunta hylkäsi) ja hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen (jonka se hylkäsi) jälkeen asia on nyt KHO:ssa. "Lunastuslain mukainen menettely aiheuttaisi meille huomattavia lisäkustannuksia pitkän käsittelyajan ja menettelyn raskauden takia. Lunastuslain käyttäminen saattaa vaarantaa projektin toteutumisen kokonaan."


Kristiinan tapaus on hyvä esimerkki ja yksi selitys sille, miksi tuulivoimalaitosten rakentaminen Pohjanmaan rannikolla on lähtenyt käyntiin tavattoman hitaasti, vaikka monet kaavoista ovat saaneet lainvoiman. Täällä kun metsäpalstat  - myös niitten vastarannankiiskien omistamat - ovat keskimäärin vain muutama kymmenen metriä leveitä mutta parhaimmillaan jopa kilometrejä pitkiä. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti