18. maaliskuuta 2015

Viikon YVA -lause


" Tuulivoimahankkeen alueella on runsaasti mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä, joita kirjovat lukuisat hakkuualat. Hankealueella sijaitsee useita maa-ainesten ottopaikkoja. Ojitettuja rämeitä on runsaasti. Ojitettujen rämeitten reunoilla kasvaa hieskoivuja. Elinympäristöt ovat pääasiassa karuja ja yksipuolisia. Hankealueella ei ole yhtään valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaista tai muuten huomionarvoista kasvilajia. Hankealue on 101 km2 suuruinen. "

Kurikan Viiatin tuulivoimahankkeen YVA -ohjelma

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti