30. huhtikuuta 2015

Viikon YVA -lause" Tuulivoimaloiden lavat pyörivät alimmillaan noin 40-50
metrin korkeudessa, joten ne eivät aiheuta liito-oraville törmäysriskiä. "

Ilmajoen - Kurikan tuulivoimapuiston YVA -selostus

21. huhtikuuta 2015

Riekkoperheen elämää


" Riekkopoikueen jäsenet elävät keskenään paremmassa sovussa kuin metson ja teeren poikaset. Moniavioiset ja rajuihin joukkosoitimiin osallistuvat metsot ja teeret ovat jo poikasvaiheessa aggressiivisempia kuin yksiavioiset ja perhepiirissä viihtyvät riekot.

Riekkopoikueen koossapysyminen perustuu jatkuvaan yhteysääntelyyn. Jos joku poikasista on joutunut näkö- ja kuuloyhteyden ulkopuolelle, poikanen aloittaa läpitunkevan, kauas kuuluvan itkun paikallaan seisten ja kaula ojennettuna, kunnes emon vastaus kuuluu. Jos poikanen ei kuule emon ääntelyä, sen selviytyminen on epävarmaa, koska emo pysyttelee muun poikueen luona eikä lähde noutamaan eksynyttä.

Poikaset viettävät 40% ajastaan emojen alla vielä 2 viikon iässäkin. Kun poikasia alkaa palella, ne aloittavat viluääntelyn ja kerääntyvät emon läheisyyteen, jolloin emo ryhtyy etsimään sopivaa lämmityspaikkaa. Myös riekkouros paneutuu lämmitystehtävään mallikelpoisesti reagoiden poikasten pienimpiinkin palelun oireisiin herkästi. Molemmat emot asettuvat aivan lähelle toisiaan ja poikaset tunkeutuvat niitten alle. Lämmittely kestää 8-15 minuuttia. Mitä alempi ulkolämpötila, sitä vähemmän aikaa jää lämmittelyiltä ruokailuun. 5-10 asteen ulkolämpötilassa poikaset ovat "ulkona" keskimäärin vain 3,5 minuuttia kerrallaan. Vaikeakulkuisessa maastossa eivät poikaset ehdi ennen kangistumistaan emon lämpöön vaan paleltuvat matkalle.

Säätila vaikuttaa myös varoituskäyttäytymiseen. Aurinkoisina "haukkapoutapäivinä" emot ja poikaset ovat erityisen valppaita. Ne tähystävät taukoamatta ja varoittavat usein turhaankin.

Yöpymispaikan emo valitsee ilmeisen levottomuuden vallassa vaihtaen sitä useaan kertaan. Vain harvoin perättäisiä öitä vietetään samassa paikassa. Aamun sarastaessa linnut suorittavat perusteelliset aamuvenyttelyt, tekevät sik-sak -juoksuja ja lentopyrähdyksiä ennen kuin ryhtyvät ravinnonetsintään. "

Paavo Rajala 1962 : Metson, teeren ja riekon elintavoista varhaisessa poikuevaiheessa.
- Suomen Riista 15.


KoppeloviikotKoppeloviikoilla tarkoitetaan sitä aikaa vapun tienoilla, jolloin koppelot vierailevat metsokukkojen soidinpaikalla. Ilmajoen Santavuorella, missä EPV Tuulivoima rakentaa toista tuulipuistoaan, ei näkynyt koppeloita eikä enää kukkojakaan.

Rakentamisen jäljet maastossa eivät ole aivan sitä, mitä neljä ja puoli vuotta sitten laadittu YVA -selostus antoi ymmärtää.
YVA -selostus : "Tuulivoimalan rakentamisalaksi tarvitaan noin 0,5 ha alue." 

Kuvassa on voimalaitoksen nro 9 rakentamisala. Kyllä nämä aukot lähempänä kolmea hehtaaria järjestään näyttivät olevan.
YVA -selostus : "Tielinjauksen kohdalta kaadetaan puustoa noin 12-15 metrin leveydeltä."

Mitä kauemmas päätieltä mennään, sitä leveämmin puustoa on poistettu. Kuvassa on voimalaitokselle nro 1 menevä tielinja. Puustoa on poistettu noin 50 m leveydeltä.
YVA -selostus : " Vielä ei ole tiedossa, mistä tarvittavat maa-ainekset tuodaan alueelle."

Tämmöinen siitä murskelouhoksesta sitten tuli. Ympäristölupa haettiin kaksi vuotta YVA:n jälkeen. Louhoksen pinta-ala on 5 ha ja otettava määrä 425 000 m3. Mitään selvityksiä alueesta ei tehty eikä yhteisvaikutuksia muun rakentamisen kanssa tarkasteltu.


"Ohjeellinen sähköasema" - yleiskaavassa nuppineulanpään kokoinen merkki - tarkoittaa maastossa parin-kolmen hehtaarin sepelikenttää.
Mitähän tähän tulee ? Yleiskaavakartassa sen paremmin kuin rakennuslupakartoissakaan ei ole merkitty tähän kohtaan mitään.
Tämä puronvarsi on "Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksesta saadun tiedon mukaan metsälain 10§ mukainen arvokas elinympäristö."
" Tuulivoimala nro 15 sijoittuu Heininevankallion metsojen soidinkeskukseen. Soitimella olevien kukkojen määrä ja soitimen aktiivisuus aikaisempinakin vuosina tekevät kohteesta paikallisesti hyvin merkittävän."
Santavuorelle on myönnetty rakennusluvat 18 voimalaitokselle. Vain 12 rakennuslupaa myönnettiin yleiskaavan osoittamalle paikalle. Yleiskaavaa tai ympäristövaikutusten arviointiselostusta ei kuitenkaan päivitetty eikä laitettu uudestaan nähtäville, vaikka kokonaan uusia rakennuspaikkoja tuli kuusi kappaletta. Näiltä paikoilta ei ole myöskään tehty tai ainakaan julkaistu mitään kaavan tai YVA:n edellyttämiä selvityksiä. Samoin niihin vedettävät tiet eivät ole olleet nähtävillä missään kartassa. Kun asiasta huomautettiin rakennusluvista jätetyssä valituksessa, Ilmajoen ympäristölautakunta vastasi, että "lautakunnalle on toimitettu esitys vaihtoehtoisista tieyhteyksistä. Ne täsmennetään tietoimituksin."

Kuvan voimalaitospaikka nro 1 on yksi niistä kuudesta paikasta, joita ei ole merkitty yleiskaavaan eikä tarkasteltu YVA:n kummassakaan vaihtoehdossa.
Tämä sattui silmään rakennuspaikalla nro 1, missä arkeologinen inventoija ei koskaan käynyt.