21. toukokuuta 2015

Ei vakuuta.
Kurikassa aiotaan siis rakentaa "noin sata" teollisen kokoluokan tuulivoimalaitosta ilman minkäänlaista vakuussummaa, rahastoa, maksuaikataulua tai muutakaan sopimusta siitä, kuka purkaa voimalaitokset, jos niitten omistaja todetaan maksukyvyttömäksi.

Asia olisi pitänyt sopia tuulivoimalaitosten maanvuokrasopimuksissa, mutta niin ei ole tehty.

Minkälaiset mahdollisuudet Kurikan kaupungilla on nyt jälkikäteen vaatia tuulivoimayhtiöltä vakuusrahaston perustamista ?

Kaupunki ei voi määrätä vakuusrahastoa yleiskaavan avulla. Marttilan kunta Varsinais-Suomessa yritti tätä, mutta ympäristöministeriöstä tuli nootti : "Kaavaan ei voida ottaa määräystä, joka velvoittaisi purkamaan tuulivoimalan sen käytön päätyttyä. Tuulivoimayleiskaava on voimassa toistaiseksi ja kaavan aluevaraus osoittaa sen, mihin tarkoitukseen alueet on suunniteltu käytettäväksi. Rakennuspaikalle saa rakentaa kaavan mukaisen uudenkin tuulivoimalan siihen saakka, kun tuulivoimayleiskaava on voimassa. Purkamista koskevia kaavamääräyksiä ei tule ottaa kaavaan edes informatiivisiksi tarkoitettuina." (Marttilan kunta, KV 8.4.2015 §19).

Kurikan kaupunki ei voi vaatia vakuusrahastoa myöskään rakennusluvan ehtona. "Kunta ei voi lain mukaan vaatia mitään vakuuksia tuulivoimayhtiöiltä rakennuslupaa vastaan" sanoo Sodankylän kunnan rakennustarkastaja Matias Yliriesto (YLE Lappi 12.3.2015).

Kurikassa ainoa jäljelläoleva keino on vapaaehtoinen sopimus tuulivoimayhtiön kanssa. Marttilassa kunta ja OX2 Finland sopivat lopulta kuudelle rakennettavalle voimalaitokselle 420 000 euron vakuussumman. Yhtiö maksaa sen "suljetulle tilille kolmessa erässä. Viimeinen erä erääntyy, kun myllyt ovat olleet kaupallisessa käytössä kymmenen vuotta" (Turun Sanomat 1.4.2015).

Siis parempi kuin ei mitään - etenkin, kun Marttilassa on vain 3000 asukasta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti