13. kesäkuuta 2015

Viikon kommentit"Genom att sätta igång allt för många projekt i Österbotten har alltså både vindkraftsbolagen, markägarna, politikerna och myndigheterna gjort nästan allt vindkraftsbyggande omöjligt i hela landskapet. Ingen annan har förorsakat detta, utan aktörerna kan titta sig själva i spegeln.

I det här fallet blir trots allt befolkningen, markägarna, kommunerna och hela landskapet stora vinnare när alla fantasiprojekt ramlar samman som korthus. Hade projekten förverkligats skulle en katastrof ha drabbat oss alla.""Varför skall vi betala över 100 euro/ MW för vindkraftsel när vi kan köpa vattenkraft från Sverige och Norge för 10-15 euro?"


kommentteja Svenska Ylen verkosta

4. kesäkuuta 2015

Tariffijonoon voi päästä monella tavalla


Syyskuussa 2012 TuuliWatti teki Simon kunnalle aloitteet Leipiön, Halmekankaan ja Onkalon tuulivoimapuistojen yleiskaavojen laadinnasta.

Helmikuussa 2014 ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Simon tuulivoima-alueet Länsi-Lapin maakuntakaavassa maankäyttö- ja rakennuslain vastaisina, koska ne sijoittuvat osittain Simojoen suun valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja kokonaisuudessaan sen välittömään läheisyyteen.

6.10.2014 Simon kunnanvaltuusto hyväksyi Onkalon, Halmekankaan ja Leipiön tuuliyleiskaavat. "Ympäristöministeriön päätöksestä ei voi tehdä johtopäätöstä, etteikö vahvistamatta jääneille alueille voisi sijoittaa tuulivoimaa. Yleiskaavat eivät ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa."

7.10.2014 Simon kunnanjohtaja Esko Tavia esitti julkisuuteen hartaan toivomuksen, että päätöksistä ei valitettaisi. "Valitus aiheuttaa painetta korottaa kunnallisveroa, koska kunnan tulopohja heikentyisi. Lisäksi valitus voi viivästyttää kaavojen voimaantuloa 1-2 vuodella, mikä voi kaataa Simon hankkeet, koska tuulivoiman tukirahoista kilpailee useampi taho."

26.11.2014 Simon yleiskaavoista on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksia on tehty seitsemän. Valittajat ovat yksityishenkilöitä. Valituksissa on puututtu mm. vuorovaikutusmenettelyyn, sähkölinjan kaavamerkintään, meluhaittaan, tuulivoima-alueiden sijaintiin ja maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Tuuliwatin tuulivoimapäällikkö Antti Kettunen kertoi, että valituksilla on vaikutusta hankkeeseen. "Jos valituksia ei olisi tullut, olisimme aloittaneet suunnittelun samantien ja rakentamistöihin olisi päästy kevättalvella." Oulun hallinto-oikeudessa yleiskaava-asioiden keskimääräinen käsittely on 22 kuukautta.

Lapin liitto ei ollut valittajien joukossa, koska Lapin liitto on valittanut ympäristöministeriön päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Helmi-maaliskuussa 2015 neljä seitsemästä valituksen jättäneestä henkilöstä veti valituksensa pois hallinto-oikeudesta. Syytä vetäytymiseensä nämä henkilöt eivät ilmoittaneet. Kolmea valitusta ei otettu käsittelyyn, koska hallinto-oikeus totesi niitten jättäneet henkilöt ei-osallisiksi.

Maaliskuun lopulla 2015 Simon rakennustarkastaja myönsi rakennusluvat Halmekankaan, Leipiön ja Onkalon voimalaitoksille. Rakennusluvista ei valittanut kukaan.

28.4.2015 Tuuliwatti tiedotti 27 uuden tuulivoimalan investoinnista Leipiö-Halmekangas-Onkaloon. "Simon kunnan on ollut helppo edistää hankkeita, koska kuntalaiset ja yksityiset maanomistajat ovat nähneet ne positiivisena mahdollisuutena. Luottamus kotimaiseen yhteistyökumppaniimme on näkynyt hankkeiden nopeassa etenemisessä. Vastuullisuus on olennainen osa luottamusta” totesi kunnanjohtaja Vivi Marttila.

13.5.2015 Tuuliwatti tiedotti Simon tuulivoimatyömaan ensimmäisten urakkojen tulevan hakuun jo kesällä. Pelkästään maanrakennusurakan suuruus on Simossa kymmenen miljoonaa euroa. Tuulivoimaloita varten rakennetaan kilometreittäin uutta tietä sekä 40 kilometriä uutta voimalinjaa. 100 miljoonaa euroa maksavat voimalat otetaan käyttöön ensi vuoden lopussa. 

Lähteet :
YLE Perämeri
Simon tuulivoimapuistojen kaava- ja YVA -selostukset
Pohjois-Suomen HAO tietopalvelu
tuuliwatti.fi


Viikon YVA -lause" Viiatin hankkeessa ei ole esitetty 0 -vaihtoehtoa, koska lähtökohtaisesti 0 -vaihtoehtoa ei pidetä realistisena johtuen jo neljälle alueelle kaavoitetusta ja kuntien hyväksymistä tuulivoima-alueista. "


Yhteysviranomaisen lausunto Kurikan Viiatin tuulivoimahankkeen YVA -ohjelmasta


Viikon kommentit


Sipilä tekisi tuulivoiman säätövoimaksi altaita 

Keskustan puheenjohtajan, kansanedustaja Juha Sipilän mielestä tuulivoima tarvitsee säätövoimaksi lisää vesivoimaa. Hän rakentaisi kaksi uutta varastoallasta, jotka olisivat Kemijoessa ja Iijoessa. Säätövoimaa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun tuulimyllyt eivät pyöri ja pakkanen paukkuu nurkissa. Vuoteen 2020 mennessä Suomen tavoitteena on kuuden terawattitunnin tuulivoimatuotanto, mikä edellyttää tuotantokapasiteetin nostamista 2 500 megawattiin. - Uskon, että tämä tavoite on mahdollista saavuttaa. Kaksi allasta riittävät ratkaisemaan säätövoimakysymyksen 2 500 megawattiin asti. Sen jälkeen pitää miettiä jo muitakin ratkaisuja, Sipilä kertoi Tuuliwatin Iin Olhavan uuden tuulivoimapuiston avajaisissa maanantaina.

Pohjolan Sanomat 19.03.2013


Tuulivoiman sijoittelu uusiksi 

Tuulivoimaa nousee kovaa tahtia Meri-Lappiin ja sen lähistölle. Yleistä keskustelua niiden pystyttämisen järkevyydestä ei juuri käydä. Ilmeisesti eniten alueella tuulivoimaa rakentava Tuuliwatti tekee työnsä niin hyvin, että vastustusta ei juuri synny. Pohjoisen köyhät kunnat ottavat niitä tietenkin mielellään vastaan euron kuvat silmissään. Verotuloina niistä saatava tulo ei ole iso, mutta kunnille ilmeisen merkittävä. Monessa niistä valtionosuudet muodostavat suuremman osan budjetista kuin verotulot. Mutta onko maisemien pilaaminen sen arvoista? Saatava energiamääräkin on hyvin pieni. Outokumpu on mukana Rajakiirissä, jolla on jo tuulivoimaloita Tornion terästehtaan liepeillä. Suomen suurimmalle sähkön käyttäjälle niiden omistus on vain puhtaan energian käyttäjän imagon luomista. Eräs terästehtaalla työskentelevä totesikin hiljattain, että Röyttän tuulivoimaloista saatavalla sähköllä lämmittää osapuilleen tehtaan saunat...

...tuulivoimaloiden rakentamispaikkoja voisi miettiä nykyistä tarkemmin. Hienot meri- ja jokimaisemat pitäisi säästää niiltä. Kun menee Kemijoen sillan yli Tervolassa ja katsoo Rovaniemen suuntaan, näkee hyvän esimerkin paikasta, johon niitä ei olisi pitänyt tehdä. Hieno perinnemaisema on pilalla. Hyvä puoli tuulivoimaloissa kuitenkin on, että ne on helppo purkaa pois. Niiden kaatamisen jälkeen jäljelle jäävät vain perustukset.

Jussi Saarela Pohjolan Sanomissa 20.11.2013