4. kesäkuuta 2015

Tariffijonoon voi päästä monella tavalla


Syyskuussa 2012 TuuliWatti teki Simon kunnalle aloitteet Leipiön, Halmekankaan ja Onkalon tuulivoimapuistojen yleiskaavojen laadinnasta.

Helmikuussa 2014 ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Simon tuulivoima-alueet Länsi-Lapin maakuntakaavassa maankäyttö- ja rakennuslain vastaisina, koska ne sijoittuvat osittain Simojoen suun valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja kokonaisuudessaan sen välittömään läheisyyteen.

6.10.2014 Simon kunnanvaltuusto hyväksyi Onkalon, Halmekankaan ja Leipiön tuuliyleiskaavat. "Ympäristöministeriön päätöksestä ei voi tehdä johtopäätöstä, etteikö vahvistamatta jääneille alueille voisi sijoittaa tuulivoimaa. Yleiskaavat eivät ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa."

7.10.2014 Simon kunnanjohtaja Esko Tavia esitti julkisuuteen hartaan toivomuksen, että päätöksistä ei valitettaisi. "Valitus aiheuttaa painetta korottaa kunnallisveroa, koska kunnan tulopohja heikentyisi. Lisäksi valitus voi viivästyttää kaavojen voimaantuloa 1-2 vuodella, mikä voi kaataa Simon hankkeet, koska tuulivoiman tukirahoista kilpailee useampi taho."

26.11.2014 Simon yleiskaavoista on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksia on tehty seitsemän. Valittajat ovat yksityishenkilöitä. Valituksissa on puututtu mm. vuorovaikutusmenettelyyn, sähkölinjan kaavamerkintään, meluhaittaan, tuulivoima-alueiden sijaintiin ja maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Tuuliwatin tuulivoimapäällikkö Antti Kettunen kertoi, että valituksilla on vaikutusta hankkeeseen. "Jos valituksia ei olisi tullut, olisimme aloittaneet suunnittelun samantien ja rakentamistöihin olisi päästy kevättalvella." Oulun hallinto-oikeudessa yleiskaava-asioiden keskimääräinen käsittely on 22 kuukautta.

Lapin liitto ei ollut valittajien joukossa, koska Lapin liitto on valittanut ympäristöministeriön päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Helmi-maaliskuussa 2015 neljä seitsemästä valituksen jättäneestä henkilöstä veti valituksensa pois hallinto-oikeudesta. Syytä vetäytymiseensä nämä henkilöt eivät ilmoittaneet. Kolmea valitusta ei otettu käsittelyyn, koska hallinto-oikeus totesi niitten jättäneet henkilöt ei-osallisiksi.

Maaliskuun lopulla 2015 Simon rakennustarkastaja myönsi rakennusluvat Halmekankaan, Leipiön ja Onkalon voimalaitoksille. Rakennusluvista ei valittanut kukaan.

28.4.2015 Tuuliwatti tiedotti 27 uuden tuulivoimalan investoinnista Leipiö-Halmekangas-Onkaloon. "Simon kunnan on ollut helppo edistää hankkeita, koska kuntalaiset ja yksityiset maanomistajat ovat nähneet ne positiivisena mahdollisuutena. Luottamus kotimaiseen yhteistyökumppaniimme on näkynyt hankkeiden nopeassa etenemisessä. Vastuullisuus on olennainen osa luottamusta” totesi kunnanjohtaja Vivi Marttila.

13.5.2015 Tuuliwatti tiedotti Simon tuulivoimatyömaan ensimmäisten urakkojen tulevan hakuun jo kesällä. Pelkästään maanrakennusurakan suuruus on Simossa kymmenen miljoonaa euroa. Tuulivoimaloita varten rakennetaan kilometreittäin uutta tietä sekä 40 kilometriä uutta voimalinjaa. 100 miljoonaa euroa maksavat voimalat otetaan käyttöön ensi vuoden lopussa. 

Lähteet :
YLE Perämeri
Simon tuulivoimapuistojen kaava- ja YVA -selostukset
Pohjois-Suomen HAO tietopalvelu
tuuliwatti.fi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti