18. elokuuta 2015

" Dort funf, dort sechs, dort weitere zehn... "Saksan tuuliatlaksen mukaan Saksa voisi tuottaa tuulisähköä 390 TWh vuodessa alalta, joka on 2 % Saksan pinta-alasta. Tämä määrä sähköä vastaisi 65% Saksan sähkönkulutuksesta. 

Vuonna 2014 Saksan tuulivoimalaitokset tuottivat 51 TWh. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää siis kapasiteetin moninkertaistamista. Vaadittava pinta-ala ei kuitenkaan vaikuta kohtuuttomalta. 

Tilanne on ikävämpi, kun tarkastellaan, MISSÄ nämä uusille tuulivoimalaitoksille potentiaaliset alueet ovat.


Saksan pinta-alasta 77,6 % on tuulivoimalle sopimatonta (1 km etäisyys asutukseen, suojelualueet, vesistöt, tiet ym). 

Tuulivoimalle potentiaalinen alue muodostuu löyhästi suojelluista alueista (oranssi), suojelemattomista metsistä (keltainen) sekä puuttomista alueista eli lähinnä pelloista (vihreä). Löyhästi suojellut alueet ovat maisemansuojelualueita, luonnonpuistoja, UNESCON biosfäärialueita sekä kasviston ja eläimistön suojelualueita, Talousmetsistä ja löyhästi suojelluista alueista valtaosa sijaitsee Etelä-Saksassa eli Badem-Wurttembergin, Baijerin ja Alasaksin osavaltioissa. Baijerissa määrättiin hiljattain 2 km vähimmäisetäisyys asutukseen, joten Baijerin palkki on paljon kuvassa esitettyä lyhyempi.

Voitaisiinko suojelualueet ja metsät jättää rakentamatta ja sijoittaa uudet tuulivoimalat kokonaan vihreille alueille eli pelloille? Ei, koska vihreät alueet on lähes kokonaan jo rakennettu :

Vuoden 2012 lopussa vihreistä alueista oli siis vapaana enää keskimäärin noin 20 %. Tuulivoimalle vapaata, riittävän kaukana asutuksesta sijaitsevaa peltoa on jäljellä suuressa määrin enää lähinnä Baijerin ja Baden-Wurttembergin osavaltioissa.

Kun tarkastelua edelleen rajataan niin, että huomioidaan vain riittävän tuuliset alueet, muuttuu tilanne metsäluonnon suojelun näkökulmasta vielä huonommaksi :

Pohjois-Saksan riittävän tuulinen, vaaleansinisenä näkyvä rannikkokaistale on siis jo lähes kokonaan otettu tuulivoiman tuotantoon. Potentiaalista vapaata aluetta on jäljellä lähinnä Etelä-Saksan isoissa luonnonpuistoissa ja niitten ympärillä. Nämä erottuvat selkeinä violetteina ja oransseina vyöhykkeinä tuuliatlaskartassa. 

Ainakin Baijerin metsä, Mustametsä ja Pfalzin metsä ovat Keski-Euroopan tärkeimpiä metsämantereita. Osittain ne ovat tiheään asuttuja (esim. Schwarztwaldissa asuu Wikipedian mukaan ainakin miljoona ihmistä). Näitten löyhästi suojeltujen luonnonpuistojen sisällä on tiukasti suojeltuja kansallispuistoja ja Natura -alueita.

Tuuliteollisuus on jo siirtänyt katseensa Etelä-Saksan metsiin. KAIKKIA isoimpia luonnonpuistoja ja metsämantereita kaavoitetaan tai jo rakennetaan. Voimalaitosten lapakorkeus tulee olemaan samaa luokkaa kuin Suomessa eli noin 200 metriä. Pfalzin metsään aiotaan ensi alkuun rakentaa 60 myllyä. Thuringenin metsään lobataan vertikaalisia voimaloita. Baijerin metsään kilometrin päähän kansallispuistosta tulee 14 myllyä. Soonwald on jo rakennettu. Hinterlandswaldin osalta on "massiivisia" suunnitelmia. Fichtelgebirgetin luonnonpuistossa paikallinen metsähallitus aikoo tienata miljoonia vuokraamalla valtionmaata tuulivoimalle jne jne.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti