2. elokuuta 2015

Viikon YVA -lause" Asukaskyselyyn vastanneet suhtautuivat hankkeeseen kriittisesti. Vastaajista yli 80 prosenttia vastustaa hanketta. Vastaajat kokevat hankkeen aiheuttavan kielteisiä vaikutuksia etenkin alueen virkistyskäyttöön, maisemaan, asumisviihtyvyyteen, luontoon sekä kiinteistöjen arvoon. Lisäksi vastaajat kokevat tuulivoiman kalliina ja tehottomana energiamuotona. Huomionarvoista on, että vastaajat kokevat hankkeen vaikuttavan kielteisesti myös energiantuotantoon sekä työllisyyteen. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että haitallisia vaikutuksia ei ole mahdollista lieventää muuten kuin jättämällä voimalat rakentamatta...Usein kyselyihin vastaa aktiivinen kriittisesti suhtautuva joukko ja myönteisesti tai neutraalisti suhtautuvat eivät koe tarvetta vastata. Näin kävi myös tässä kyselyssä. "


Kurikan Viiatin tuulivoimahankkeen YVA -selostus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti