22. lokakuuta 2015

ei mandaattia, ei kysyntää
Satu Helynen, VTT
Esitys Ministeri Pekkarisen Uusiutuva energia -seminaarissa 1.2.2008Suomessa on tavoitteena rakentaa tuulivoimaa vähintään 9 TWh:n vuotuisen tuotannon edestä. 

Vielä vuonna 2008 laskeskeltiin, että tämä määrä tuulisähköä voitaisiin tuottaa lähes kokonaan merellä, rannikon satamissa ja teollisuusalueilla sekä sisämaan "pelloilla ja hakkuuaukoilla".

Tilanne 7 vuotta myöhemmin : Varsinais-Suomen yhteensä 40 tuulivoimahankkeesta vain 3 on edennyt rakennuslupavaiheeseen (TS 1.4.2015). 16 hanketta on kaavoitusvaiheessa. Loput 21 hanketta ovat hallinto-oikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai pysähdyksissä. Yleisin syy pysähtymisille on kuntien vaatimat asema- tai yleiskaavat, kun hankkeita on ensin yritetty toteuttaa poikkeusluvilla tai suunnittelutarveratkaisuilla.

Siinä on kansan mandaatti tuulivoimalle.

Vähintään 8 miljoonaa kuvitteellista kerrostaloasuntoa on jäämässä ilman tuulisähköä koko maassa, koska vireillä olevat hankkeet eivät ehdi nykyiseen tukijärjestelmään (YLE 8.10.2015). Mutta ostaisivatko nämä kerrostaloasujat juuri tuulisähköä, jos heillä olisi siihen mahdollisuus ?

Suomessa on 75 sähkön vähittäismyyjää. Melkein kaikki niistä myyvät myös tuulisähköä. Vuonna 2013 yhteensä 6030 asiakasta tilasi Helen -konsernilta alkuperätaattua tuulisähköä. He muodostavat 1,5 % Helenin yhteensä yli 400 000 asiakkaasta.

Alkuperätaattua tuulisähköä voi myydä vain sen verran, kuin sitä tuotetaan. Tähän velvoittaa laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön alkuperän varmistamisesta. Sertifioitua eli kolmannen osapuolen varmistamaa tuulisähköä on ainoastaan Ekoenergia -merkitty tuulisähkö. Nykyisellä syöttötariffilla rakennetuista tuulipuistoista vain viisi puistoa on hankkinut sähkölleen Ekoenergia -merkin. 
Tämä siitä huolimatta, että sertifiointi ei edellytä tuulituottajalta oikeastaan mitään. Ekomerkin voi saada jopa Natura -alueelta tai maailmanperintökohteesta myytävälle tuulisähkölle.
Alkuperätakuilla ja ekomerkeillä ei ole minkäänlaista merkitystä tuulisähkön tuottajille niin kauan, kun he nauttivat veronmaksajien maksamaa takuuhintaa. Kysyntää ei ole, koska sitä ei ole tarvetta luoda.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti