12. lokakuuta 2015

Kuukauden kommentit
" EU:n erillistavoite uusiutuvien määrälle on turha ja kallis.
Sille ei löydy energiataloudellista, taloudellista eikä fysikaalista perustetta ! "

Risto Tarjanne (LTU) ministeri Mauri Pekkarisen kapasiteettiseminaarissa 14.2.2008" Tuulivoiman saasteettomuutta ei oteta huomioon rakennuslupaa tai ympäristölupaa myönnettäessä. Intressejä ei vertailla. Olen pohtinut, tulisiko tuulivoimarakentamisessa siirtyä tällaiseen intressivertailuun. Siitä on hyvänä esimerkkinä vesilaki, jonka mukaan lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos hankkeesta saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä koituviin menetyksiin. Tällaista vertailua tehdään myös lunastuslain, säteilylain  ja ydinenergialain nojalla...Olen sitä mieltä, että jolleivat muut keinot auta eivätkä jäljempänä tekemäni ehdotukset johda riittävästi tuulivoiman käyttöön saamiseen, jää jäljelle erityisen tuulivoiman edistämistä koskevan lain säätäminen. "
 
Ministeri Lauri Tarasti : Tuulivoimaa edistämään 13.4.2012
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti