10. joulukuuta 2015

Imaginaarisia lukujaAamun uutisissa YIT:n työpäällikkö Juha Vunneli kuvailee Keski-Pasilan maansiirtourakkaa.

"Täältä lähtee maata ja kalliota noin 650 000 m3. Käytännössä joulukuusta ensi kesään saakka 12-14 tuntia vuorokaudessa 4-5 minuutin välein täältä lähtee iso kasettikuorma-auto. Se antaa jonkinlaisen kuvan tästä maamäärästä."

Kurikan Viiatin tuulipuiston rakentamiseen kuluisi maa-aineksia lähes vastaava määrä eli 600 750 m3. Pääasiassa käytettäisiin kalliomursketta (lähde: YVA -selostus).

Rakennustyömailla keskimäärin 20-30 % kiviaineksesta saadaan rakennuspaikalta ja loput tuodaan paikalle muualta (lähde: TEM). Oletetaan että 80 % Viiatin murskeesta eli 480 600 m3 tuodaan tuulipuistoon ulkopuolelta. Vuonna 2013 kaikilla Suomen ottoalueilla louhittiin kalliomursketta yhteensä 14 milj. m3 (lähde: TEM). Kurikan tuulipuisto kuluttaisi siis 3,4 % koko maan ottoalueitten yhden vuoden tuotannosta.

Tarkastellaan kalliomurskeen saatavuutta paikallisesti. Sitä varten on kuutiot muutettava tonneiksi. Kalliokiviaineksille löytyy seuraavia tiheyksiä (lähde: Koneyrittäjät).

soramurske 1,54 tonnia / m3
sepeli 1,33 tonnia / m3
kalliomurske 1,54 tonnia /m3
moreeni 1,9 tonnia / m3
louhe 1,8 tonnia /m3

Oletetaan Viiattiin kuskattavien murskeitten tiheydeksi keskimäärin 1,5 t/m3. Yhteensä tuulipuiston ulkopuolelta tuotaisiin siis 720 900 tonnia mursketta. Vuonna 2011 Kurikassa louhittiin kalliomursketta alle 100 000 tonnia (lähde: GTK). Uudempaa lukua ei ole saatavilla mutta louhoksia on Kurikassa ja lähiseudulla edelleen vähän (lähde: SYKE).Voimassaolevia kalliomurskeen ottolupia (ruskea neliö) näyttää olevan Kurikassa noin viidessä paikassa. Loput (tyhjä neliö) ovat umpeen menneitä lupia. Kuljetus muodostaa 2/3 kiviaineksen hinnasta (lähde: TEM). 10-20 km matkalla kiviainesten hinnat ovat 5-7 euroa / tonni mutta 40-50 km matkalla jo yli 10 e/t. Viiatin puiston tarpeita varten kalliomurskeen louhinta Kurikassa pitäisi siis yli seitsenkertaistaa vuoden 2011 ottomääristä.

Mutta kuinka asia onkaan ilmaistu Viiatin YVA -selostuksessa?

"Läheisillä maa-ainesten ottopaikoilla on olemassaolevia maa-ainesten ottolupia n. 2 milj. m3 verran. Olemassaolevilla ottoluvilla pystytään kattamaan valtaosa maa-ainesten tarpeesta."

YVA -selostuksessa on siis summattu yhteen lähiseudulta saatavien kaikkien erilaisten maa-ainesten ottoluvat. Käytännössä nämä ovat kuitenkin hiekkamonttuja. Viiattiin tarvittaisiin lähes puoli miljoonaa kuutiota kalliomursketta.

Huolimattomuutta, välinpitämättömyyttä, toiveajattelua vai tahallista alidiagnosointia ?

Yksi kaunistelematon lause YVA -selostuksesta sentään löytyy. "Hankkeessa tarvittava maa-ainesmäärä on seudun muuhun käyttöön nähden epätavallisen suuri."


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti