16. joulukuuta 2015

" peruuttamaton muutos pohjalaiselle maaseudulle "Ympäristöministeriö näytti kylmää olkapäätä sille harvenneelle joukolle, joka vielä jaksoi hakea muutosta Pohjanmaan tuulivoimakaavaan.

Ministeriö katsoi läpi sormien lukuisia maakuntakaavan puutteita ja virheitä." Kaavaselostus ei ole maakuntakaavan yhteydessä vahvistettava asiakirja, joten sen sisältämät ristiriidat tai virheet eivät ole asiassa merkitseviä. Niillä ei ole vaikutusta maakuntakaavan lainmukaisuuden arviointiin eikä kaavaselostus voi olla yksistään muutoksenhaun kohteena."

Useassa valituksessa on kyseenalaistettu Pohjanmaan liiton puolueettomuus, tarkoitusperät ja tehtävä alueensa asukkaiden edunvalvojana. Pohjanmaan tuulivoimakaavan mitoitus perustuu kahden yrityksen eli Teknologiakeskus Merinova Oy:n ja Ramboll Oy:n selvityksiin. Tavoitetilassa puolet Pohjanmaan energiasta tuotettaisiin tuulivoimalla. Tämä tarkoittaisi 1500–1800 MW kokonaistehoa ja 250 km2 pinta-alaa. Maakuntakaavassa on kuitenkin osoitettu 430 km2 varauksia 3000 MW edestä eli kaksinkertainen määrä tavoitteeseen nähden. Merinova Oy ja Ramboll Oy "luonnollisesti ottavat alueiden kokonaismäärän laskennassa huomioon myös omat liiketoimintatarpeensa", toteaa eräs valittaja. 

Sosiaali- ja terveysministeriö huomautti, että käytetyt puskurivyöhykkeet (1 km taajamaan, kylään, pienkylään ja 0,5 km yksittäisiin asuntoihin sekä loma-asuntoihin) ovat liian pieniä. Kuitenkin eräs valittaja on laskenut, että "ainoastaan viidellä tuulivoima-alueella vaatimus kilometrin etäisyydestä asutukseen täyttyy. Alle kahden kilometrin säteellä alueista on yhteensä 7840 asuntoa ja 292 loma-asuntoa".

Tilan loputtua on minimietäisyyksistäkin jouduttu tinkimään. "Alueiden tärkein hylkäyskriteeri oli runsas huvila-asutus. Huomattavasti runsaampi vakituisen asutuksen määrä ei edistänyt poisjättämistä, vaikka näillä asukkailla ei yleensä ole erityisiä loma-asuntoja muualla. Rannikon huvila-alueet nähdään herkkinä kohteina, kun taas sisämaan maaseutu ei tätä statusta saa."

Sisämaassa tv -varauksia on osoitettu jopa matkailun vetovoima-alueelle. Kolme tv -aluetta löytyy Suupohjan FINIBA-metsästä. Ympäristöministeriö siunasi FINIBA -metsän rakentamisen, kunhan käytetään "mahdollisimman paljon olemassaolevaa metsätieverkostoa."

Kaavaselostuksessa laajojen luontokokonaisuuksien määrä vähenee "jossain määrin", kun niitten luonnonympäristö muuttuu "pieneltä osin". "Tuulivoimakaava tuhoaa yhtenäisiä luonnonalueita 430 neliökilometriä",  todetaan eräässä valituksessa. "Tuulivoima-alueet on sijoitettu maakunnan jäljellä oleville yhtenäisille laajoille metsäseuduille, joita ei ole paljoa jäljellä. Luonnonmaisemaan kohdistuvat vaikutukset ovat murskaavia." Jopa maa- ja metsätalousministeriökin huomautti, että "tuulipuistojen osittainenkin toteuttaminen olisi peruuttamaton muutos pohjalaiselle luonteenomaiselle maaseudulle."

Kaikista valituksista käy ilmi, että "muistutuksiin on suhtauduttu huomattavan välinpitämättömästi". Yhteensä 106 yksityishenkilön jättämät muistutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta "sivuutettiin täysin". Muistutuksissa "vaadittiin yksiselitteisesti, että tuulivoima-alueiden mitoitusperusteita pitäisi tarkastella OAS:ssa. Maakuntahallitus ei kuitenkaan sallinut keskustelua kaavoitusperiaatteista". Vaikka muistutusten jättäjien nimet ja osoitteet julkaistiin netissä, "yhteenvetoa esitetyistä mielipiteistä ei löydy eikä mielipiteitten huomioon ottaminen selviä tekstistä". Maakuntavaltuuston jäsenet eivät missään vaiheessa saaneet nähtäväkseen yhteenvetoa lausunnoista ja muistutuksista. Kaavan esittelytilaisuudessa eräät valittajat tajusivat, että "mitään mielipiteitä ei ollut tarkoituskaan kirjata ylös. Saimme neuvon kääntyä huolinemme kunnan puoleen ."

Jo kaavan nimi "Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen" on harhaanjohtava, koska kaava käsittelee ainoastaan tuulivoimaa. Vaikka maakuntakaava on ollut vireillä vuodesta 2009, "tieto siitä, että nyt kaavoitetaan nimenomaan maatuulivoima-alueita, laitettiin otsikkoon vasta syksyllä 2013 ympäristöministeriön kehotuksen jälkeen." Erään kunnan kaavoitusohjelmassa mainittiin tuulivoimamaakuntakaava vasta toukokuussa 2013, vasta kaavaehdotuksen viimeisen muistutusten jättöpäivän jälkeen.

YM ei kuitenkaan nähnyt menettelytavoissa huomautettavaa. "Sitä, ettei kaikkiin muistutuksiin ole maakuntaliitosta yksityiskohtaisesti vastattu, ei voi pitää maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena." Kaavan ylimitoituksesta ministeriö toteaa, että "maakuntaliiton kaavoitusvaltaan liittyy tavoitteiden itsenäinen asettaminen." Kunnan toimintaa ministeriö puolustaa "kunnan itsehallinnolla".

Useassa valituksessa on tuotu esiin jääviysongelmia. Tuulivoima-alueiden maanomistajia on toiminut esittelevinä virkamiehinä ja kaavan hyväksyneen maakuntavaltuuston jäseninä. "Kaavan ei voida katsoa koskeneen henkilökohtaisesti A:ta tai hänen lähisukulaisiaan", ympäristöministeriö päätti. Sitä paitsi "maakuntakaavalla ei ratkaista tuulivoimaloiden sijoittumista kiinteistökohtaisesti."

--------------

Lisää Pohjanmaan tuulivoimavehkeilyä vuosien varrelta -> Pro joutomaa.

7 kommenttia:

 1. Kaipa ootte vaatineet kaikkia asiakirjoja nähtäväksenne
  seuraavan perusteella jotta tiedätte kokonaisuuden.

  Se on se FOIA minkä Suomi on ratifioinut, ja uhkaamalla tuolla
  olen saanut haluamani viranomaisasiakirjat nähtäväkseni, ne ei oikein tunne
  sitä mutta näkyvät pelkäävän koska sen voi viedä EU tuomioistuimeen.

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:62004CJ0186

  Ilkka

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos neuvosta !

   YM:n päätöksestä voi valittaa KHO:een.

   Poista
  2. Juu mutta voisihan sitä em. vedoten vaatia kaikkia aiheeseen liittyviä asiakirjoja nähtäväkseen myös toisella eli esittämälläni perusteella kun siinä ei ole vaaraa joutua maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

   En tässä viitti kuvailla mahdollisia seuraamuksia, tietyistä syistä,
   senverran vain että kun osaa eivät anna vedoten liikesalaisuuteen
   seurauksena on pitkitetty Intialainen niukkapeli jonka seurauksena rupellit lahoavat ennen pystyttämistään kun eihän kunnan luulisi voivan tehdä salaisia sopimuksia ainakaan kunnanhallituksen tietänättä.

   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

   Kaikki pyydykset veteen.

   Ilkka

   Poista
 2. Kunnanjohtajan, kunnanhallituksen pj:n ja tuuliyhtiön välisistä miitinkeistä tuskin on laadittu pöytäkirjoja. Pikkukunnissa kunnanjohtaja vielä vaihtuu parin vuoden välein. Myllymäärän tuplaaminen kaavassa perusteltiin kaavoituksen sujuvuudella ja "pelivaralla".
  Se pöytäkirja olisi hauska nähdä.

  VastaaPoista
 3. Kiitos Terhille osuvasta kirjoituksesta ja Ilkalle käyttökelpoisesta FOIA -ideasta! Olisin tuota jo tarvinnut, yritin saada Pohjanmaan liiton kaavoitusjohtajalta tietoa ohjausryhmästä, joka valmisteli liiton tuulivoimakaavaa. No en tietenkään saanut, sellaista ei kuulemma ollut koska kaava valmisteltiin vaiheittain, ei osa-alueittain (MRL 27§). -Kaikkiaan voi tiivistää että itseäni hiertävä Kattiharjun alue oli lukkoonlyöty jo arvoituksellisista kaavan ensihetkistä lähtien. Museoviraston kieltävää lausuntoa ei P-liitto noteerannut lainkaan missään vaiheessa. Eräälle ymp.ministeriöön valitusta suunnittelevalle oli liitosta sanottu että "kaava menee läpi maksoi mitä maksoi". -Aika härskiä, vai mitä? Yllätyksenä tuli että ympäristöministeriö oli näin täysin messissä hankkeen kanssa ja hyväksyi kaavan.

  VastaaPoista
 4. Vai ei ohjausryhmääkään ollut.

  Koko maakuntakaava oli pelkkä muodollisuus legitimoida tuulikaivosvaraukset ja valmiit yleiskaavat. Tuuliatlaksen kanssa tällä ei ole enää mitään tekemistä.

  VastaaPoista
 5. Uskomatonta, mutta totta Jumala on aina suuri. Kun useita julkaisuja hakemuskopio pankin, sain laina läpi hyvin ystävällinen nainen. Lisätietoja antavat hänelle sähköpostitse osoitteessa: marilinetricha@mail.ru se tarjoaa lainoja € 30000 € 3.000.000.000 kenellekään pystyä palauttamaan sille korkoineen alhaisella nopeudella 2 % eivät epäile, että viesti. Tämä on täydellinen todellisuutta. Levitä sanaa ystävien ja perheen jotka ovat avun tarpeessa.
  takaisinmaksu alkaa viiden kuukauden kuluttua vastaanottamisesta luotto
  Jumala siunatkoon teitä.

  VastaaPoista