5. joulukuuta 2015

Viiatin kummallisuuksia : Top 101. Ei ohjausryhmää.

Ely -keskus ei halua osallistua maakunnan suurimman, kahden kunnan alueelle ulottuvan tuulivoimahankkeen suunnitteluun ohjausryhmän avulla. YVA -yhteysviranomaisen mielestä ohjausryhmän vaatiminen olisi vain "outoa sekaantumista" hankkeeseen. Tuulivoimayhtiön päätöksellä suljettujen ovien takana käytävät kahdenkeskiset neuvottelut saavat korvata ohjausryhmän kokousten julkiset pöytäkirjat. Kurikan kaupungin ympäristölautakunnalla ei ole mielipidettä tähänkään asiaan. Lautakunta ei vaadi mitään, ei edellytä mitään, ei kysy mitään.

2. Ei nollavaihtoehtoa.

Pienin vaihtoehto on 36 voimalaitosta. Neljän eri tytäryhtiön nimissä on haettu ely -keskuksesta "yvaa ei tarvita" -päätökset 9 myllylle kerrallaan. Ely on siunannut virheelliset yva -päätöksensä jälkikäteen suullisesti toteamalla, että näitten jo kaavoitettujen myllyjen rakentaminen on "realistista". Niitä ei tarkasteltu lopuille 63 laitokselle laaditussa YVA -selostuksessa.

3. Ei kirjepostia.

Kahden kilometrin säteellä voimalaitoksista on noin 200 asuttua rakennusta. Tuulivoimayhtiön edustaja totesi YVA -tilaisuudessa, että lähiasukkaille ei ole tiedotettu hankkeesta kirjeitse, koska siitä olisi seurannut "liikaa paperityötä".

4. Rakennusluvat ensin, YVA sitten.                                                                 yleiskaava                                      YVA


Yleiskaavojen meluselvitys tehtiin 2,4 MW voimalaitoksilla,  vaikka kaavamääräys mahdollistaa 3,3 MW laitosten rakentamisen. Jälkikäteen tehty YVA näyttää todellisen tilanteen : 35 dB käyrä ei mene lähitalojen nurkalta vaan kaukaa niitten takaa. Nimellisteho on kasvanut ja myllyjä on suunnitteilla lähistölle kymmeniä lisää.

5. Mielivaltaiset kaavat.

Hanke luvitetaan 6 erillisen yleiskaavan avulla, vaikka näitä kaavoja alunperin puuhanneista "paikallisista" tytäryhtiöistä ei puhu enää kukaan.

6. Harhaanjohtava nimi.

Kurikassa ei ole Viiatti -nimistä paikkaa. Viiatin vuori on alueen ulkopuolella Teuvan kunnan puolella. Outo paikannimi? Hanke ei siis kosketa meitä. 

7. 99 kappaletta teollisen kokoluokan voimalaitosta ei aiheuta häiritsevää, sykkivää melua.

8. 99 teollisen voimalaitoksen rakentaminen syrjäiselle, asumattomalle metsäalueelle ei vaikuta alueen riistakantoihin.

9. Neljänneskilometrin korkuinen voimalaitos Luukkoon hiihtomajan vieressä ei vaikuta hiihtomajan virkistyskäyttöön.

10. Luontoselvitys = 53 erillistä raporttia ilman yhteenvetoa.

Ai ette usko vai ?


Raportit laatinut konsultti totesi, että yhteenvetoa ei ole tehty, "koska sellaista ei ole meiltä tilattu". Konsultti ei kartoitusta tehdessään tiennyt tai tullut ajatelleeksi, että 53 erillisestä alueesta pitäisi tehdä kokonaisvaltainen luontovaikutusten arviointi. YVA -viranomaiselta kysyttiin, onko hän lukenut kaikki raportit. Vastausta ei saatu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti