4. tammikuuta 2016

Viikon muistutus" Hangaskylään näkyisi näkymäanalyysin perusteella kaikki hankkeen lähes sata voimalaa. Kuvasovitetta ei ole kuitenkaan laadittu kohdista, joihin merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat. Kauhajoelta kuvasovitteen laatimispisteeksi on valittu kohta, josta voimalat eivät näy.
Lähes sadan voimalan kokonaisuus tulisi hallitsemaan avointa maisemaa laajalla alueella, ei vain paikallisesti ja pienialaisesti. Maisemavaikutuksia tulisi tutkia huolellisesti digitaalisella kolmiulotteisella mallilla sekä havainnollistaa vaikutuksia useiden kuvasovitteiden avulla. Kauhajoen kaupunki pitää lähes sadan voimalan kokonaisuutta liian suurena... ja esittää, että arvioinnissa tulisi merkittävästi laajentaa maisemavaikutusten tarkastelua ja todelliset vaikutukset pitäisi tuoda vähättelemättä esiin. "

Kauhajoen kaupungin muistutus Kurikan kaupungille Viiatin tuulivoimahankkeesta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti