8. huhtikuuta 2016

Kaikki tulkinnat ovat oikeita.Alla on joitakin eriäviä tulkintoja Tuuliwatin teettämästä linnustoseurannasta Iin Olhavassa.

1. "Alueelle on tällä hetkellä rakennettu 51 tuulivoimalaa."

Seurantaa tehtäessä keväällä 2014 Olhavaan oli rakennettu 11 voimalaitosta. Kyseessä ei ollut "suuri tuulipuistojen kokonaisuus" vaan keskikokokoinen yksittäinen puisto. Kun seurantaa jatkettiin keväällä 2015, rakennettuja myllyjä oli 19 kpl. Lisäksi oli joitakin torneja pystyssä. Loput 10 rakennettua voimalaitosta olivat Simossa yli 30 km päässä paikasta, jossa seuranta tehtiin.

2. "Keväällä 2015 voimalat olivat usean viikon ajan pois käytöstä voimajohdon saneerauksen vuoksi."

Olhavassa siis seurattiin usean viikon ajan "lintujen käyttäytymistä tärkeälle muuttoreitille rakennettujen tuulivoimaloiden alueella" ilman yhtäkään toiminnassa olevaa voimalaitosta.

3.  "Muuton tiivistyminen useilla lajeilla ... noin 500–1000 metrin etäisyydelle tuulivoimapuistojen länsi- ja itäpuolelle osoittaa selvästi lintujen ... kiertävän tuulivoimapuistoja. Tämä käy ilmi tarkasteltaessa sekä ... muuton karttakuvia että havaintoaineistoja."

Väite on havaittavissa ainoastaan piekanan, kuikkalintujen ja sepelkyyhkyn reittikartoista. Muitten lajien kartoissa ei ole mitään selvää kiertoliikettä havaittavissa ainakaan paljaalla silmällä ilman tilastollista testiä. Esimerkiksi hanhien ja kurkien reitti kulki molempina vuosina leveänä rintamana tuulipuiston yli ilman havaittavaa aukkoa voimalaitosten kohdalla.

Riskikorkeudella tuulipuiston läpi lentäneitten lintujen määrät on piilotettu prosenttilukujen taakse. Yksilömäärät on laskettava taulukoista taskulaskimen avulla. Keväällä 2015 "kaikista hanhista 45% muutti tuulipuiston kautta ja niistä 25% törmäyskorkeudella". Tämä tarkoittaa, että yhteensä 75 hanhea paineli suoraa puiston läpi riskikorkeudella. Vastaavasti keväällä 2014 yhteensä 88 muuttavaa kurkea lensi tuulipuiston läpi riskikorkeudella. Koska kyseessä oli vain 11 voimalaitoksen alue on tämäkin yksilömäärä varsin suuri.

4. Mitä tapahtui varpuslinnuille ?

Lukumäärältään valtaosa kaikista Olhavassa havaituista muuttajista oli pieniä varpuslintuja eli talousmetsien tavallisia pikkulintuja. Oletan että suuri osa muutonseurannoissa laskettavista "muuttavista" pikkulinnuista on todellisuudessa paikallisia kiertelijöitä ja lyhyen matkan vaeltajia. Näitä paikallisia yksilöitä ei aina pysty erottamaan muutolla olevista yksilöistä. Nämä lajit liikkuvat puitten latvuksien tasalla, esim. tiaiset tyypillisesti puusta puuhun pyrräten. Tätä ryhmää tarkastelemalla selviää, kuinka vaelluksella olevat linnut käyttävät tuulivoima-alueen puustoa.

Olhavassa joko varpuslintujen laskenta jostakin syystä epäonnistui tai sitten tulokset ovat varsin dramaattisia. Vuonna 2014 varpus-, tikka- ja varislinnuista yhdenkään lajin yhdenkään yksilön ei havaittu muuttavan tuulipuiston kautta tai vaeltavan tuulivoima-alueen metsien läpi. Tuulipuiston itä- ja länsipuolella näitten lajien vaeltavat yksilöt laskettiin yhteensä kymmenissä tuhansissa.

Tuulipuiston yli tai läpi ei siis kirjattu vaeltavan yhtäkään palokärkeä, pohjantikkaa, haarapääskyä, räystäspääskyä, metsäkirvistä, niittykirvistä, lapinkirvistä, keltavästäräkkiä, västäräkkiä, tilheä, rautiaista, räkättirastasta, laulurastasta, punakylkirastasta, kulorastasta, taigauunilintua, pyrstötiaista, kuusitiaista, talitiaista, pähkinänakkelia, isolepinkäistä, närheä, harakkaa, pähkinähakkia, varista, pikkuvarpusta, peippoa, järripeippoa, vihervarpusta, urpiaista, pikkukäpylintua, isokäpylintua, taviokuurnaa, punatulkkua, lapinsirkkua, keltasirkkua, pohjansirkkua eikä pajusirkkua?

Kiertävätkö metsälinnut tuulivoima-alueet näin huolellisesti ?Ei kommentteja:

Lähetä kommentti