26. huhtikuuta 2016

NormienkiertotalousMaankäyttö- ja rakennuslain protokollaa ohitetaan nyt oikealta ja vasemmalta. Esimerkkinä suhmurointia Jokioisilta ja Ilmajoelta.

Jokioisilla tuuliparonit hakivat ympäristölautakunnalta suunnittelutarveratkaisua Tyrinselän metsään neljälle voimalaitokselle 18.12.2013. Samaan aikaan eli 29.11.2013 esiteltiin Hämeen liitolle aivan toisenlaista suunnitelmaa. "Tyrinselkä-Ypäjän vähintään 16 voimalaitoksen tuulivoimapuisto" sai lainvoiman Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2.4.2014. Myöhemmin samana vuonna Jokioisten ympäristölautakunta myönsi rakennusluvat neljälle voimalaitokselle. Hämeen ely-keskus puolsi rakennuslupia, mutta "suositteli samalla kaavoitusprosessin aloittamista, jotta kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, riittävä vaikutusten arviointi ja tuulivoimaloiden myöhempi lisärakentaminen tulisivat huomioiduksi." Lainvoimaiset rakennusluvat takataskussa haettiinkin sitten Jokioisten kunnanhallitukselta osayleiskaavoituksen aloittamista 3.11.2014. Tuulipuiston perustustyöt aloitettiin syksyllä 2015 (YLE 11.8.2015). Jokioisten kunnanvaltuusto hyväksyi Tyrinselän neljän voimalaitoksen yleiskaavan vasta 9.3.2016. 

Monikohan muistutuksen jättäjistä tai kaavan hyväksyneistä valtuutetuista edes tajusi, että rakennusluvat oli myönnetty ja työt aloitettu jo aikapäiviä sitten.

Ilmajoella kunta lätkäisi koko kunnan kattavalle tuuliyleiskaavakartalle yli 30 voimalaitoksen tuulipuistoja ilman minkäänlaista ympäristövaikutusten arviointia. Kaavaluonnos mahdollistaa suoraan rakennusluvat yli 130 voimalaitokselle. Voimalaitosten paikatkin on jo merkitty karttaan. "Tuulivoiman vaiheyleiskaavaa toteuttavat yksityiset toimijat maanomistajien kanssa tekemiensä sopimusten puitteissa. Toimijat selvittävät itse, tarvitseeko heidän hankkeensa lisätutkimuksia ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen."

Ilmajoen kunta ei ole missään vaiheessa julkistanut, keitä nämä "toimijat" ovat. Heidän mainitaan vain olevan "paikallisia". Yleiskaava antaa heille mahdollisuuden hakea kätevästi suunnittelutarveratkaisuin rakennuslupia "1-5 tuulivoimalan kokonaisuuksille".

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei järjestetty virallista, mrl:n mukaista kuulemista. Sen sijaan kunta järjesti epävirallisen nettikyselyn, jossa pystyi "esittämään mielipiteensä tuulivoimaa puoltavalla tähdellä ja sitä vastustavalla ruksilla sekä vapaalla kommentoinnilla." Lisäksi oli mahdollista ilmoittaa kunnalle lepakko- ja viitasammakkohavaintojaan.

Ilmajoen tuulikaavaan ei tule voimalaitosten korkeutta eikä tehoa rajoittavia määräyksiä. Ilmajoen Alajoki on Suomen suurin peltoaukea, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja yksi Suomen kansallismaisemista. Kaava mahdollistaa pitkälti yli 100 voimalaitoksen näkymisen Alajoelle. "Alueella tehdään työtä, siellä ei asuta, oleskella eikä se ole virkistysalue. Alajoen maisematyypin herkkyys suhteessa ympäröivään toimintaan kuten suuriin kotieläinrakennuksiin ja tuulivoimaloihin ei ole merkittävä. Alajoelle päin siis katsotaan. Mitä alueella työskenneltäessä näkyy sen ulkopuolella, ei ole suurta merkitystä. Että Alajoelle näkyy suurten kotieläinrakennusten, Lakeuden Ristin ja Seinäjoen jätevesipuhdistamon lisäksi tuulimyllyjä, ei uhkaa maisema-alueen arvoa."


2 kommenttia:

 1. Ilmajoen asukkaat järjestävät tilaisuuden tuulivoimaan ja kunnan kaavailuihin liittyen, ks.
  http://santavuori.blogspot.fi/2016/05/tietoa-tuulivoimasta-ilmajoella-1052016.html . Sivuilta löytyy myös linkkejä uutisiin aiheesta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tärkeä blogi !

   Kunnanjohtaja siis vastustaa kaavaa, myös valtuuston pj vastustaa, samoin valtuustoryhmien pj:t. Millä mandaatilla sitä oikein laaditaan ??

   Ilmajoella olisi nyt mrl 64 § mukaisen neuvottelun paikka.

   Poista