4. elokuuta 2016

LähdekritiikkiäPohjavesilähde Pikku Lehtivuorella.Jo toinen Kurikan tuulivoimahankkeista kaatui hallinto-oikeudessa pohjaveden pilaamisriskiin. 

Vaikka meillä on ympäristölautakunta, ely, avi, gtk ja maakuntaliitto, joutuivat yksityishenkilöt ja yksittäiset kuntalaiset jälleen vapaa-ajallaan todistelemaan tätä riskiä oikeudessa ja toimittelemaan sinne kyseisten viranomaisten itse laatimia pohjavesiselvityksiä.

GTK on antanut ely -keskuksen pohjavesityöryhmälle tietoa Lehtivuorten tuulivoima-alueella muodostuvasta pohjavedestä jo vuonna 2012. Siitä huolimatta ely -keskus päätti"Suunnitellusta tuulivoimapuistosta ei tehtyjen selvitysten perusteella odoteta aiheutuvan sellaisia erityisiä vaikutuksia, jotka edellyttäisivät ympäristövaikutusten arviointilain soveltamista."

Kun hallinto-oikeus tiedusteli asiaa vuonna 2016, elyn kanta olikin muuttunut: "Tuulivoimalan sijoittaminen pohjavesialueelle aiheuttaa rakentamisaikaisen riskin pohjaveden laadulle ja saattaa vaikuttaa myös muodostuvan pohjaveden määrään. Alueelle suunnitellut tuulivoimalat saattavat aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle, mikäli maastoon pääsee vuotoja, jotka valunnan mukana saattavat joutua aina syväpohjaveteen asti."


Tällä välin Lehtivuorille oli jo hommattu rakennusluvat, tuulenmittausmastot, sähköliittymäsopimukset ynnä muut. Ehkä miljoona euroa ehti kulua hankekehittäjältä taivaan tuuliin. Jos olisin tuuliparoni, haastaisin ely -keskuksen pohjavesityöryhmän oikeuteen.


Ympäristöä suojelevat lait ja asetukset eivät ole samanarvoisia. Pinta- ja pohjavedelle oikeuslaitos tarjoaa kaikissa tapauksissa täydellisen suojan. Vesilaki ja YSL:n pohjavesipykälä eivät salli pienintäkään riskiä eikä tietämättömyyteen voi ikinä vedota. Luonnonsuojelulaista tai maisemaa tai melua koskevista ohjeista ei vastaavaa ehdottomuutta löydy. Kurikan tuulivoimahanke kaatui kaikista riskeistä pienimpään. Tätä hallinto-oikeus perusteli "talousveden hankinnan merkityksellä ja pohjaveden puhdistamisen vaikeudella". Meluhaittaa koskevia valituksia hallinto-oikeus ei käsitellyt lainkaan. Samaan aikaan kaikkialla Suomessa ihmisiä muuttaa pois tuulivoimaloitten ympäristöstä, eikä syy ole pilaantunut kraanavesi.


Lehtivuorten pohjavettä ei saa vaarantaa, koska sitä halutaan myydä vaasalaisille juomavedeksi. Alue on siis jo varattu toiseen kaupalliseen käyttöön. Massiivinen pohjavedenotto tulee heikentämään pienvesien sekä Kyrönjoen tilaa. Mutta se jääköön jonkun toisen blogistin aiheeksi.

Kurikan kaupunginhallitus osoitti ankaraa lähdekritiikkiä hallinto-oikeuden päätöstä kohtaan. "Kaupunginjohtaja ja kaupungingeodeetti valtuutetaan toimittamaan Megatuuli Oy:n ja sen projektiyhtiöiden valitusta tukevia perusteluja korkeimmalle hallinto-oikeudelle." 

"Asiantuntijoina" kaupunginhallituksen kokouksessa olivat läsnä kyseisen tuulivoimayhtiön edustajat.Muokattu 9.8.2016. Tekstiä lyhennetty.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti