12. syyskuuta 2016

Tuulivoiman vastustajat ovat perussuomalaisia miehiä.

Kurikan kaupunginvaltuutettuja pyydettiin viime maanantaina valtuuston istunnossa äänestämään JAA tai EI sen jälkeen, kun heille oli esitelty yllä näkyvät väittämät.* Valtuutetuista 70% äänesti JAA ja 30% EI. 

Tarkastellaan, ketä nämä EI -äänestäjät ovat.

Heidän äänimääränsä viime kuntavaaleissa oli yhteensä 18% kaikista Kurikassa annetuista äänistä. 39% heistä on perussuomalaisia miesvaltuutettuja. Loput 61% jakautuvat tasaisesti kaikkiin puolueisiin ja molempiin sukupuoliin. Mitään yhteistä nimittäjää heillä ei näyttäisi olevan

Heidän ikänsä vaihtelee 19-72 vuoden välillä ja heidän kuntavaaleissa saamansa henkilökohtainen äänimäärä 21 äänen ja 633 äänen välillä. Kurikan kaikista alle 35 -vuotiaista valtuutetuista 36% äänesti EI. Naisista heitä oli 39%. EI -äänestäneet naiset eivät ole keskimääräistä koulutetumpia. Korkeakoulututkinnon suorittaneista tai sellaista opiskelevista naisvaltuutetuista 40% äänesti EI.

Äänestyskäyttäytymisessä kotipaikkakaan ei ollut ratkaiseva. Kauimpana (Jalasjärvellä) asuvista valtuutetuista 26% äänesti EI. Heidän äänimääränsä kuntavaaleissa oli 13% kaikista Jalasjärvellä annetuista äänistä. Lähempänä (Kurikassa ja Jurvassa) asuvista EI-äänestäjiä oli 33%. He edustavat 21% kurikkalaisten ja jurvalaisten kuntavaaleissa antamista äänistä.


*Valtuusto äänesti kahdesta erillisestä 30 ja 36 voimalan yleiskaavasta, joista tässä on analysoitu jälkimmäinen äänestys. Äänet jakautuivat molemmissa äänestyksissä lähes samalla lailla. Kurikkalaisten ja jurvalaisten valtuutettujen tiedot ovat täältä ja jalasjärveläisten täältä. Analyysiini aiheuttaa virhettä se, että maanantain kokouksessa peräti 35% EI-äänestäjistä oli varavaltuutettuja. Pöytäkirjasta ei kuitenkaan käy ilmi, keiden tilalla he kokouksessa olivat. Kurikan valtuustossa on yhteensä 76 jäsentä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti