25. syyskuuta 2016

Väärin suojeltu. Osa 1 : metsät.Alla olen vertaillut kahden eri metsiensuojeluohjelman kustannustehokkuutta. Molemmat ohjelmat ovat metsänomistajille vapaaehtoisia.


WWF Suomen Perintömetsä -ohjelma

- suojeltu pinta-ala tällä hetkellä : 1 200 ha
- hinta veronmaksajille : 0 euroa, jatkossa 0 euroa
- korvaus metsänomistajalle : ei korvausta (vastikkeeton)
- ekologinen asiantuntemus : paras mahdollinen (WWF:n perintömetsätoimikunnan asiantuntijat)
- suojelusopimusten pysyvyys : metsänomistaja voi halutessaan purkaa (lienee harvinaista)
- ohjelman markkinointikulut : WWF:n budjetista (minimaaliset)
- ohjelman tunnettuus metsänomistajien keskuudessa : huono
- suojeltujen kohteitten laatu : ei tietoa, lienee melko kirjava, pinta-alasta suurin osa lienee arvokasta vanhaa metsää
- kohteitten sijainti : osittain tiedossa
- virkistyskäyttö : runsaasti, mukana paljon kunta- ja taajamametsiä


Kansallinen METSO -ohjelma eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma

- suojeltu pinta-ala tällä hetkellä : 76 500 ha
- hinta veronmaksajille : 241 miljoonaa euroa, jatkossa 10 -15 ME/v
- korvaus metsänomistajalle : täysi korvaus puustosta, valtiolle lunastettaessa myös maapohjasta
- ekologinen asiantuntemus : ei paras mahdollinen (metsäkeskukset)
- suojelusopimusten pysyvyys : 42 000 ha pysyviä, 33 000 ha määräaikaisia sopimuksia, määräaikaisista kolmasosa tulee päättymään 10 vuoden sisällä
- ohjelman markkinointikulut : valtion budjetista (satoja tuhansia)
- ohjelman tunnettuus metsänomistajien keskuudessa : hyvä
- suojeltujen kohteitten laatu : vanhaa metsää 25 000 ha (josta vain osa laadukasta), lisäksi 25 000 ha
vähätuottoista kalliota, kivikkoa ja suota sekä 22 000 ha metsälain 10§ jo muutenkin suojelemaa avainbiotooppia
- kohteitten sijainti : ei tiedossa
- uhanalaisten metsälajien esiintyminen kohteissa : ei tietoa
- virkistyskäyttö : vähän, koska sijainti ei tiedossa

METSO -ohjelmassa perustetut pysyvät luonnonsuojelualueet.
 Hinta veronmaksajille : 198 milj. euroa.


METSO -ohjelmassa perustetut määräaikaiset suojelualueet.
Hinta veronmaksajille : 43 milj. euroa + jatkossa vähintään 4 milj. euroa / v.

Tämä summa tulee kulumaan päättyvien sopimusten uusimiseen eli sillä ei saada hankittua uutta  pinta-alaa. Uusimiseen tarvittava summa nousee vuosittain. Vähätuottoisten sopimuksia ei uusita.

Veronmaksajien kustantama METSO -kohde. Ilmeisesti kohdasta "Muut".

Vähätuottoinen METSO -kohde.


Vapaaehtoinen metsiensuojelu : johtopäätökset

- vapaaehtoinen suojelu on (veronmaksajien kannalta) pahimmillaan kaikkea muuta kuin vastikkeetonta
- METSO -ohjelmassa on 240 miljoonalla eurolla saatu suojeluun vain 25 000 hehtaaria vanhaa metsää, josta 4000 ha vain määräajaksi
- metsäkeskukset ovat vanhan metsän alueitten sijaan valikoineet mukaan enimmäkseen vähätuottoisia kitu- ja joutomaita sekä metsälain jo muutenkin suojelemia pienkohteita
- näin siitä huolimatta, että METSO -ohjelmalla on alusta asti ollut massiivinen seuranta- ja tutkimusryhmä
- perussyy kustannustehottomuuteen : ekologit lähteneet kritiikittä MTK:n kelkkaanEi kommentteja:

Lähetä kommentti