20. lokakuuta 2016

Hiljaiset alueet katoavat.Tuoreen selvityksen mukaan Rannikko-Pohjanmaan maakunnan maa-alasta vain 6 % olisi hiljaista aluetta, jos kaikki maakuntakaavan tuulivoimavaraukset toteutuisivat.

Hiljaisia alueita jäisi lähinnä vain saaristoon ja maakunnan pohjoisosaan.

Julkaisussa on paljon karttoja, missä ja miten hiljaisia alueita on kartoitettu Suomessa ja Euroopassa:

Niemi, M. 2016: Hiljaiset alueet Pohjanmaalla. - Opinnäytetyö. Vaasan AMK, ympäristöteknologia.

Tällä hetkellä 49 % Rannikko-Pohjanmaan pinta-alasta on hiljaista aluetta, missä melutaso on alle 30 dB:

Kiviluoma, T. 2016: Kasvillisuuden vaikutus tieliikennemelun leviämiseen Pohjanmaalla. - Opinnäytetyö. Vaasan AMK, ympäristöteknologia.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti