11. helmikuuta 2017

Kikkailua törmäysmalleilla.Kirjoittelin viime keväänä eriäviä tulkintoja Tuuliwatin teettämästä linnustoseurannasta Iin Olhavassa. Tämä oli siis se tutkimus, missä konsultit eivät löytäneet kuolleita lintuja.

Olhavan muutonseurannan enemmän tai vähemmän kyseenalaisia tuloksia on nyt ruvettu soveltamaan laajassa mittakaavassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa. Pohjois-Pohjanmaan liiton Sito Oy:llä teettämä uunituore, koko Pohjanlahden rannikkoaluetta koskeva törmäysmallinnus perustuu Olhavasta saatuihin johtopäätöksiin. 98-99 prosenttia isoista muuttolinnuista oletetaan nyt väistävän tuulivoimalat ilman törmäystä. Aikaisemmin törmäysmallinnuksissa on käytetty isojen muuttolintujen väistölukuna 95 prosenttia.

Pieneltä tuntuvalla parin prosenttiyksikön muutoksella on nyt saatu Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimarakentamisen populaatiomallista aivan uudenlaiset tulokset.

Edellisessä vuonna 2011 laaditussa mallissa pelkästään Kalajoen ja Raahen alueille suunniteltujen voimalaitosten laskettiin aiheuttavan 118 laulujoutsenen ja 88 metsähanhen törmäyksen vuosittain. Törmäysten vaikutus näitten lajien populaatioihin arvioitiin kohtalaiseksi tai merkittäväksi.

Nyt julkaistu uusi malli ennustaa koko maakunnan alueella tapahtuvan korkeintaan 20-39 laulujoutsenen ja 29-56 metsähanhen törmäys vuotta kohden. Kurkitörmäyksiä sattuisi ainoastaan 5-9 per vuosi, vaikka kurjen kevätmuuttoreitillä olisi enimmillään jopa 1600 voimalaitosta ja syysmuuttoreitilläkin myllyjä olisi lähes 800. Sito Oy:n mallinnuksen perusteella Pohjois-Pohjanmaalle suunnitelluilla sadoilla ja taas sadoilla voimalaitoksilla ei olisi merkittäviä vaikutuksia minkään ison muuttolintulajin populaatioon.

Amerikassa on merkillinen käytäntö, että presidentin vaihtuessa vaihdetaan myös tuhatmäärin virkamiehiä ja kokonaisia virastoja saatetaan lakkauttaa. Katsellessani videotallennetta tuulivoiman neuvottelupäiviltä marraskuulta, missä ympäristöministeriön ja maakuntaliittojen virkamiehille esitellään uuden törmäysmallinnuksen tuloksia, mielessä kävi ettei tuo Amerikan malli välttämättä Suomessakaan haitaksi olisi.


Korjattu 5.3. toimimaton linkki ja viim. kappaleen aikamääre.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti