3. syyskuuta 2017

Kokemusasiantuntija vrt. tutkija
Kokemusasiantuntijaa koskevat oikeastaan aivan samat vaatimukset kuin tutkijaakin.

Tutkija on osa tiedeyhteisöä ja hänen on jatkuvasti verrattava omia tutkimustuloksiaan muitten tutkijoitten tuloksiin. Myös kokemusasiantuntijan tulisi verata omia havaintojaan muitten ihmisten havaintoihin ja kunnioittaa niitä. Tutkijan lailla hänenkin tulisi eritellä, mistä mahdolliset erot omassa ja muitten kokemuksessa johtuvat. Jos hän ei pysty selittämään syitä eroavaisuuksiin, hän ei ole asiantuntija vaan pelkästään tapahtumien todistaja, silminnäkijä. 

Jos tutkija saa vakiintuneesta tiedekäsityksestä täysin poikkeavia tuloksia, hän ei todennäköisesti ole varteenotettava tutkija. Jos kokemusasiantuntijan kokemus on ainutlaatuista, hän saattaa olla guru, todennäköisemmin kuitenkin huijari. Jos kokemusasiantuntijan asiantuntemus liittyy voimakkaasti omaan persoonaan, hän saattaa olla hyvä esiintyjä mutta ei välttämättä hyödyllinen asiantuntija.

Kuten tutkijan, myös kokemusasiantuntijan tulisi tunnistaa havaintojensa virhelähteet ja epävarmuustekijät. Muuten hän on pelkkä uskomusasiantuntija. Tärkeintä kummallekin olisi pitää omat havainnot erillään omasta agendasta. Muuten kokemusasiantuntijasta tulee helposti agitaattori.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti