16. marraskuuta 2017

Ekologian professori toistelee vallitsevia tendenssejä.Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiahon teesit siitä, miten luonnon monimuotoisuuden romahdus Suomessa voitaisiin estää (HS 14.11.2017) ovat trendikkäitä ja poliittisesti korrekteja mutta huonosti perusteltuja. Lisäksi niihin sisältyy ilmeisiä ristiriitoja. 

Suomalaisten ekologista jalanjälkeä Professori Kotiaho pienentäisi mm. ruokajätettä ja lihansyöntiä vähentämällä. Elinympäristöjä hän suojelisi ensisijaisesti METSO -ohjelmalla. Jalanjäljen jättäjien määrään hän puuttuisi rajoittamalla lapsilisiä ja kuntien vauvarahoja. 

Kotiahon mukaan ”karjankasvatus ja lihansyönti ovat vakavimpia ympäristöongelmia." Perustelematta jää, millä tavoin karjankasvatus on Suomessa "vakava" ympäristöongelma. Ekologian professori varmasti tietää, että avoimien aluiden umpeenkasvu on tärkein uhanalaisuuden syy tasan neljäsosalle (25,7%) kaikista Suomen uhanalaisista lajeista. Avoimia alueita (niittyjä, ketoja, rantoja ym.) ylläpidetään laiduntamalla nautoja, lampaita tai hevosia. Sika ja kana sen sijaan ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta hyödyttömiä tuotantoeläimiä. Koska nauta on lihatiskillä jo nyt kalliimpaa kuin possu tai broikku, naudanlihaa suosimalla lihan kokonaiskulutus pienenisi mutta maisemat pysyisivät silti avoimina ilman, että lihantuottajille pitäisi maksaa nykyistä enemmän.  Nautakarjatalouden puolesta puhuminen olisi ekologian proffalle kuitenkin ammatillinen itsemurha.

”Kaikki (ympäristö)haitat pitäisi panna (niitten) tuottajien maksettaviksi", toteaa professori, mutta esittää heti perään, että veronmaksajien pitäisi kompensoida metsätalouden aiheuttamat haitat 200 miljoonaa euroa vuodessa maksavalla METSO -ohjelmalla. Miksi metsätalouden kohdalla poiketaan aiheuttaja maksaa -periaattesta ja onko METSO -ohjelma todella tehokkain tapa suojella metsäelinympäristöjä ja uhanalaisia lajeja? Eikö massiivinen tulonsiirto ennestään hyvätuloisille metsänomistajille edellytä talouskasvua, joka on ylikulutuksen ja sukupuuttoaallon juurisyy? Metsänomistajien pakottaminen FSC -sertifikaattiin tai WWF:n perintömetsäohjelmaan parantaisi metsäluonnon tilaa ilmaiseksi. Ilmeisesti nämäkin ovat professorilta kiellettyjä ajatuksia.

Puhumalla lapsilisistä, vauvarahoista tai muista yhteiskunnan asettamista reunaehdoista vältellään puhumasta yksilön  lisääntymisvietistä. Kuten erään kotimaisen ympäristöjärjestön ilmastolobbari, joka viime talvena eräässä Yle1:n radio-ohjelmassa perusteli mm. Kiinan päästökäyrillä ja tuulivoiman hinnalla sitä, että oli antanut periksi vauvakuumeelle:

Radiotoimittaja : "Muistan kuulleeni sinun joskus sanoneen, että ei lapsia tähän maailmaan koskaan. Mutta nyt istut siinä maha pystyssä ja toinen lapsi on tulossa. Mikä sai pääsi kääntymään?"

Lobbari: "No siis viime vuosina on tapahtunut erittäin positiivisia käänteitä tässä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Se on tapahtunut tosi lyhyen ajan sisällä. 2010 oli vielä tilanne, että kun katsoi yksistään Kiinan päästökäyriä ja miten ne ennusteet näytti kasvavan 10% vuodessa, tilanne näytti silloin ihan epätoivoiselta - että ei tämä tule kääntymään tästä ajoissa. Kun taas nyt ollaan tilanteessa, että uusiutuva energia on lyönyt kansainvälisesti läpi merkittävällä tavalla. Se on jo yli 30 maassa halvin tapa tuottaa sähköä. Maailman talousfoorumi ennustaa, että muutaman vuoden päästä tilanne on totta jo suurimmassa osassa maailman maita. On halvempaa tuottaa sähköä esim. auringolla ja tuulella kuin fossiilisilla polttoaineilla. Ja se muuttaa koko käsityksen siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen on joku taakka. On järkevää taloudellisestikin satsata uusiutuvaan energiaan esim. hiilivoiman sijaan. Se näkyy jo esim. Intiassa ja Kiinassa sillä tavalla, että yksin tänä vuonna nämä maat ovat peruuttaneet yli 100 hiilivoimaprojektia osittain juuri tästä syystä ja osittain siitä syystä, että ilmansaasteongelma, joka johtuu pienhiukkasista, on käynyt akuutiksi. Kun eri syyt luopua fossiilisista polttoaineista yhdistyy, ollaan päästy tilanteeseen, että maailman hiilidioksipäästöt eivät ole kasvaneet kolmeen vuoteen, mikä olisi tuntunut mahdottomalta ajatukselta muutama vuosi sitten. Kun nämä positiiviset signaalit yhdistyy, itse päädyin tekemään johtopäätöksen, että kyllä uskon siihen, että tämä pystytyään selättämään. Ja uskallan hankkia lapsia tähän maailmaan."  


  muokkailtu 17.11

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti