29. elokuuta 2018

250 metriä korkeat kaapelihirviöt pystyyn suunnittelutarveratkaisulla.


Suomen ensimmäinen vapaarahoitteinen tuulivoimahanke toteutetaan suunnittelutarveratkaisulla ilman yleiskaavaa, ilman ympäristövaikutusten arviointia, ilman Natura -arviointia ja ilman ympäristölupaa. Suunnittelutarveratkaisussa kuultiin vain rajanaapureita. Rakennusluvan myönsi Iin kunnan rakennustarkastaja.

Kahden kilometrin säteellä voimalapaikoista on useita Natura - ja FINIBA -alueita. Perämeren rannikon tärkeä lintujen muuttoreitti kulkee parin kilometrin päässä. Teitten ja kaapeleitten alle jää METSO -suojelualueita.


 Mutta markkinoitten ehdoilla mennään...?


klo 15.04 korjattu "rajanaapureita"Ei kommentteja:

Lähetä kommentti