20. joulukuuta 2018

Googlen tuulipuiston pakkolunastuksia perusteltiin "Suomen ilmasto- ja energiastrategialla".Valtioneuvosto antoi 16.4.2015 CPC Finland Oy:lle luvan lunastaa yksityisiä kiinteistöjä Kristiinankaupungissa ja Isojoella Lakiakankaan tuulivoimapuiston sähkönsiirtokäytävän rakentamista varten. Käytävän pituus on 30 km ja kiinteistöjä on yhteensä 250. Valtioneuvosto totesi, että CPC:n tuulivoimahanke on yleisen edun mukainen, omaisuuden lunastus on tarpeen hankkeen toteuttamista varten ja että sähkölinjan reitti on tarkoituksenmukainen.

Valtioneuvostolle esitelty sähkölinjan reitti ei ollut se, mitä yva -arvioitsija ja ely -keskus olivat pitäneet parhaana vaihtoehtona. Tämä toinen lyhyempi, 8 km pitkä reitti olisi edellyttänyt tuulivomayhtiöiden yhteisen sähköaseman rakentamista. Fingrid oli ilmoittanut käynnistävänsä sähköaseman suunnittelun vasta, kun jokin taho sitoutuu rahoittamaan sen edellyttämät seitsemän miljoonaa euroa. Fingrid Oyj:n ilmoitukseen siitä, että se ei aio käynnistää laitoksen suunnittelua ennen kuin jokin taho sitoutuu rahoittamaan suunnittelun ja rakentamisen edellyttämät seitsemän miljoonaa euroa.

CPC perusteli toista reittivalintaa 26.2.2016 korkeimmassa hallinto-oikeudessa: 

"... vaatisi ...vähintään seitsemän miljoonan euron peruuttamattoman sitoumuksen, johon käytännössä kenelläkään toimijalla ei suunnitelmien tässä vaiheessa ole ... halukkuutta tai mahdollisuutta ryhtyä johtuen muun muassa siitä, että investointiin liittyy liian suuri taloudellinen riski ottaen huomioon tuulivoimapuistohankkeiden toteutumiseen liittyvät epävarmuustekijät, kuten hankkeiden muun luvituksen ja ulkopuolisen rahoituksen järjestyminen ... eteläiseen sähköasemaan liittyminen tarkoittaisi myös projektien merkittävää viivästymistä ... Suomen ilmasto- ja energiastrategian huomioon ottaminen päätöstä tehtäessä ei ole ... kiirehtimistä, jolla vaihtoehtotarkastelu olisi sivuutettu. Sen sijaan kyse on seikasta, joka nimenomaan tukee lunastuslain edellyttämää yleistä tarvetta."

Lunastusluvat saivat lainvoiman ja 11.9.2018 Google ilmoitti ostavansa Lakiakankaan tuulipuiston koko sähköntuotannon.

Ehkä se ei olekaan öljy eikä vesi, joka ensimmäisenä on loppumassa maapallolta ja jota globaalit yhtiöt joutuvat etsimään, varaamaan ja poraamaan yhä kaukaisemmista kolkista. Ehkä nopeimmin hupeneva resurssi onkin maa. Ihmisistä vapaa maa, ennakoitava ja turvallinen tila, jolle rakentaa jättivoimaloita. Tällaista maata Suomesta nyt haetaan ja siitä yritysten välisissä PPA -sähkönostosopimuksissakin oikeastaan on kyse. Kun näistä maanvaltauksista uutisoidaan mediassa, hyödylliset idiootit peukuttavat somessa.

"Esimerkillistä toimintaa Googlelta!" vaatisi kuitenkin joko yhdeltä tai useammalta osapuolelta vähintään seitsemän miljoonan euron peruuttamattoman sitoumuksen, johon käytännössä kenelläkään toimijalla ei suunnitelmien tässä vaiheessa ole ollut halukkuutta tai mahdollisuutta ryhtyä johtuen muun muassa siitä, että investointiin liittyy liian suuri taloudellinen riski ottaen huomioon tuulivoimapuistohankkeiden toteutumiseen liittyvät epävarmuustekijät, kuten hankkeiden muun luvituksen ja ulkopuolisen rahoituksen järjestyminen. Hakijan kannalta eteläiseen sähköasemaan liittyminen tarkoittaisi myös projektien merkittävää viivästymistä
vaatisi kuitenkin joko yhdeltä tai useammalta osapuolelta vähintään seitsemän miljoonan euron peruuttamattoman sitoumuksen, johon käytännössä kenelläkään toimijalla ei suunnitelmien tässä vaiheessa ole ollut halukkuutta tai mahdollisuutta ryhtyä johtuen muun muassa siitä, että investointiin liittyy liian suuri taloudellinen riski ottaen huomioon tuulivoimapuistohankkeiden toteutumiseen liittyvät epävarmuustekijät, kuten hankkeiden muun luvituksen ja ulkopuolisen rahoituksen järjestyminen. Hakijan kannalta eteläiseen sähköasemaan liittyminen tarkoittaisi myös projektien merkittävää viivästymistä
vaatisi kuitenkin joko yhdeltä tai useammalta osapuolelta vähintään seitsemän miljoonan euron peruuttamattoman sitoumuksen, johon käytännössä kenelläkään toimijalla ei suunnitelmien tässä vaiheessa ole ollut halukkuutta tai mahdollisuutta ryhtyä johtuen muun muassa siitä, että investointiin liittyy liian suuri taloudellinen riski ottaen huomioon tuulivoimapuistohankkeiden toteutumiseen liittyvät epävarmuustekijät, kuten hankkeiden muun luvituksen ja ulkopuolisen rahoituksen järjestyminen. Hakijan kannalta eteläiseen sähköasemaan liittyminen tarkoittaisi myös projektien merkittävää viivästymistä
vaatisi kuitenkin joko yhdeltä tai useammalta osapuolelta vähintään seitsemän miljoonan euron peruuttamattoman sitoumuksen, johon käytännössä kenelläkään toimijalla ei suunnitelmien tässä vaiheessa ole ollut halukkuutta tai mahdollisuutta ryhtyä johtuen muun muassa siitä, että investointiin liittyy liian suuri taloudellinen riski ottaen huomioon tuulivoimapuistohankkeiden toteutumiseen liittyvät epävarmuustekijät, kuten hankkeiden muun luvituksen ja ulkopuolisen rahoituksen järjestyminen. Hakijan kannalta eteläiseen sähköasemaan liittyminen tarkoittaisi myös projektien merkittävää viivästymistä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti