19. joulukuuta 2018

Hallinto-oikeus päätti 25 dB sisämelurajasta.
Vaasan HaO : " Voimalamallin melu ei ole impulssimaista tai kapeakaistaista. Tästä johtuen ei ole tarpeen soveltaa asumisterveysasetuksen alempaa 25 dB toimenpiderajaa. "

Hallinto-oikeus otti kantaa myös melumoodaukseen : " Melumallinnuksessa käytetyllä äänitehotasolla ei ole merkitystä arvioitaessa mallinnuksen luotettavuutta, koska mallinnnuksessa käytettävä äänitehotaso ei määräydy yksinomaan napakorkeuden tai ilmoitetun tehon mukaan. "

Eli lähtöarvot voivat olla mitä tahansa, kunhan laskut on tehty oikein ?

HaO päätti myös, että 100 ha laajuista lainvoimaista turvetuotantoaluetta, jota ei ole vielä otettu käyttöön, ei tarvitse huomioida tuulivoimahankeen riskiarviossa edes silloin, kun myllyt tulevat tämän turvetuotantoalueen päälle. Päätös edustaa Vaasan hallinto-oikeudelle tyypilllistä kehäpäättelyä: "Karttatarkastelusta ei ilmene, että alueella olisi turvetuotantoalueita. Niitä ei myöskään ole osoitettu kaavassa."

Päteekö tämä sitten toiseenkin suuntaan ? Jos 10 000 ha kokoista lainvoimaista tuulivoimahanketta ei ole vielä alettu rakentaa, sitä ei tarvitse huomioida missään kaavassa ? Tuulivoimahankkeen päälle voi perustaa vaikkapa lainvoimaisen suojelualueen ?

Vaasassa turvaudutaan kehäpäättelyyn aina silloin, kun toiminnanharjoittajan hyväksi ei löydy selkeää argumenttia:

Muutoksenhakija : "Tuulivoimayhtiön vastineessa on yleiskaavaan liittyviä olennaisia seikkoja, joita ei ole kaavaselostuksessa.  Kaupunginvaltuutetut tai viranhaltijat eivät olleet tietoisia näistä seikoista, kun yleiskaava hyväksyttiin." 

HaO : " Tuulivoimayhtiön tarkennettu näkyvyysanalyysi ei ole voinut olla viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden käytettävissä kaavaa valmisteltaessa ja siitä päätettäessä. Päätös ei ole syntynyt virheellisesssä järjestyksessä."

 Olenko vain huono häviäjä vai oliko Platon sittenkin oikeassa?  "Oikeus ei ole mitään muuta kuin sitä, mikä on edullista väkevämmälle. "


Lähde: Vaasan hallinto-oikeus 18/0489/3. Valitukset yleiskaavasta.

Päätöksen lauseita on tässä luettavuuden vuoksi lyhennetty.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti