10. maaliskuuta 2019

Ympäristöministeriö on ulkoistanut maakotkan suojelusuunnittelun Rambollille.

Etelä-Suomessa ei tahallisen vainon ja häirinnän katsota enää aiheuttavan maakotkalle kovin merkittävää uhkaa. Siitä huolimatta lyödään meillä tuulivoimahankkeitten maakotkaselvityksiin säännönmukaisesti "vain viranomaiskäyttöön" -leima. Ja varsinaista salatiedettä nämä selvitykset ovatkin.

Maakotkan vaikutusarviot laatii kaksi tai kolme kaveria Rambollin Kokkolan toimistolla - sekä populaatiomallit maakuntakaavoihin että törmäysmallit yleiskaavoihin. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavaan laitettiin tuulivoimavaraus 12 parin eli käytännössä jokaisen parin reviirille piittaamatta populaatiomallista, joka osoitti, että jo yhden aikuisen linnun törmäys vuodessa kääntäisi populaation laskuun ilman maakunnan ulkopuolelta tulevaa täydennystä. Etelä-Pohjanmaalla voimaloita tungettiin ainakin 5 parin reviirille kokonaisparimäärän ollessa vain noin 9. Kummassakaan mallinnuksessa ei huomioitu alle 9 voimalan hankkeita.

Törmäysmallinnuksissa Ramboll käyttää kotkalle ankaria parametreja. Yksilön kokonaislentoajaksi vuorokaudessa arvioidaan vain 1,6 tuntia. Hyväksyttävänä kuolleisuutena pidetään yhtä törmäystä kerran viidessä vuodessa, "koska yksin jäänyt kotka todennäköisesti pariutuu uudestaan muutamassa vuodessa". Julkisuuteen ei kerrota niitten asiantuntijoitten nimiä, ketkä nämä laskelmat hyväksyvät. Joskus ei vaivauduta ilmoittamaan edes ohjelman nimeä, jolla malli on tehty.

Maastoseurannat ovat yleensä lyhytaikaisia. Googlelle rakennettavan Kuuronkallion tuulipuiston alueella Ramboll tarkkaili maakotkia yhteensä vain kuutena päivänä. Lopputulokseksi saatiin, että kotkat lentävät alueella koko vuoden aikana "vain muutaman tunnin ajan", vaikka 5 kilometrin säteellä on kaksi pesää.

Alla on satelliittiseurantaan perustuva animaatio, josta näkyy, kuinka paljon aikaa Pohjois-Ruotsissa sijaitsevan tuulipuiston lähellä asuva maakotka viettää siellä pelkästään yhden vuorokauden aikana


Usein maastoseurannat ovat kokonaan salaisia, jolloin Ramboll viittaa vain epämääräisesti "omiin aineistoihinsa". Perhon Alajoella Ramboll kumosi lintuyhdistyksen lasunnon ("maakotkia liikkuu hankealueella säännöllisesti") lievemmällä arviolla (joka oli tietysti salainen). Kauhajoen Pirttikangas todettiin ensin rakennuskelvottomaksi, koska lintuyhdistyksen 164 tuntia kestäneessä seurannassa aikuisia maakotkia havaittiin siellä huomattavan usein ja pesä on 5 kilometrin päässä. Pirttikankaalle saatiin rakennusluvat kääntämällä lintuyhdistyksen johtopäätökset Ramboll -kielelle: "riski on tavanomainen tai korkeintaan hieman keskimääräistä suurempi". Mihin uusi arvio perustui jäi vain viranomaisen tietoon.

Valvova viranomainen ely -keskus näyttää puuttuvan vain kaikkein härskeimpiin tapauksiin. Soinissa Suomen Hyötytuuli yrittää saada rakennusluvat erään kotkaparin ydinreviirille. Yhtiö on ilmoittanut olevansa valmis "kompensaatiotoimiin" ja on tietysti palkannut konsultin (joka tällä kertaa ei ole Ramboll) lausumaan, että tuulivoimalat vain parantavat kotkareviirin laatua. Tämä pitääkin siinä mielessä paikkansa, että yhtiön aloittaman haaskaruokinnan ansiosta poikasia syntyi viime kesänä kyseisellä kotkanpesällä ensimmäistä kertaa yli kahteenkymmeneen vuoteen.

Ely -keskus on kuitenkin vienyt tämän touhun oikeuteen. Seuraavaksi Soinin maakotkien lisääntymispulmia pohditaan sitten Vaasan Korsholmanpuistikolla kasvavien vanhojen lehmusten miellyttävän siimeksen alla.


muokattu 12.3 klo 0.52

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti