5. maaliskuuta 2017

Sometuomioistuimia ja konsulttidemokratiaa.Geologian tutkimuskeskus kairasi yhden keskisuomalaisen järven pohjaa ja totesi, ettei järven syvänteissä ole niitä metrien paksuisia, läheiseltä turvetuotantoalueelta laskeutuneita humuskerroksia, joita mökkiläiset väittivät siellä olevan. Tutkijat myönsivät kuitenkin, että turvekentältä peräisin olevaa mönjää on saattanut kerrostua
järven matalille rannoille.

Saamansa synninpäästön kunniaksi turvelobbarit tilasivat eräältä mainostoimistolta julistesarjan. Mainoskampanjasta tuli kuitenkin harvinaisen räikeä ja harhaanjohtava ja siitä ovat jo julkisesti irtisanoutuneet mm.

- järvitutkimuksen tehneet tutkijat
- muut saman aihepiirin tutkijat
- mainostoimiston muut asiakkaat
- muut bioenergia-alan yritykset.

Mainostoimisto väittää nyt kaiken lisäksi joutuneensa erään ympäristöjärjestön trolliarmeijan hyökkäyksen kohteeksi. Toimistoon kohdistuvaa trollauskutsua on jaettu luontojärjestön sähköpostilistalla. Listalla sattui kuitenkin olemaan myyrä, joka vuoti sähköpostin Markkinointi ja Mainonta -lehdelle. Nyt mainostoimisto harkitsee oikeustoimia luontojärjestöä vastaan.

---------

Samaan aikaan toisaalla seurattiin lintujen muuttoa pienehköllä metsäalueella, jolla oli alle 20 tuulivoimalaitosta. Seurannan aikana voimalaitokset olivat useita viikkoja kokonaan pyörimättä eli poissa käytöstä. Seurannassa ei havaittu lintutörmäyksiä eikä löydetty voimalaitoksiin törmänneitä lintuja. 

Konsultit myönsivät, ettei tuloksia voi sellaisenaan projisoida koskemaan laajempaa aluetta. Kuitenkin niillä perustellaan nyt tuhansien uusien voimalaitosten rakentamista maakuntiin. Seurannan tuloksia on jo käytetty yleispätevinä faktoina myös hallinto-oikeudessa. Ornitologit eivät ole tietääkseni tästä irtisanoutuneet tai siihen millään lailla puuttuneet.

Saamansa synninpäästön kunniaksi tuulilobbarit tilasivat eräältä graafikolta harvinaisen räikeän ja harhaanjohtavan julistesarjan. Sen kritisointi on toistaiseksi jäänyt vain yhden blogin varaan.

----------

Minulla on muuten alibi : erosin tuolta luonnonsuojeluliiton sähköpostilistalta jo vuosia sitten. Tajusin ettei kesämökkiläisten nimbyilyyn ja järvien pohjamutien kaiveluun keskittyvä suojelukampanja tavoita turpeen loppukäyttäjiä - keskieurooppalaisten ja arabimaalaisten kauppapuutarhojen asiakkaita. Vapo myy heille tuotettaan nimellä Finnpeat mutta ostoshetkellä he eivät mieti keskisuomalaisen järven humuslaskeumaa. Voittoa he tuottavat Kekkilälle ja Vapolle en masse.

Ilman kasvuturpeen globaalia kuluttajakysyntää kotimainen polttoturvetuotanto olisi kannattamatonta*. Mutta ei vasemmistolaisessa ympäristöjärjestössä mene perille se, että Vapon toiminta muuttuu vain kuluttajien avulla ja heidän ostopäätöksiinsä vaikuttaa parhaiten joku Jamie Oliverin kaltainen trendintekijä. Vasemmistoa ei kiinnosta yksilöiden toiminta. Se on kiinnostunut vain yhteisöistä, mieluiten isoista ja valtio-omisteisista. Tarvittaessa heristellään sormea vaikka mainostoimistolle.

----------

Tutkija käyttää tutkimusaiheensa valikointiin vielä trolliakin pitempää tikkua. Koska yliopistojemme ekologian laitoksilla ei haluta tehdä tutkimusta tuulivoiman luontovaikutuksista, olemme konsultin tuottaman "asiantuntijatiedon" varassa. Konsultti tekee seurannan, laskee mallinnuksen, piirtää kaavan, kirjoittaa vastineen ja laatii tiedotteen. Hän ei harrasta herkkähipiäistä valikointia eikä turhanaikaisia irtisanoutumisia.

 Jälki on sitten sen mukaista.


*"Vapo on saanut tuotantosoidensa valmisteluvaiheessa sivutuotteena runsaasti heikosti maatunutta pintaturvetta, jonka kuljettaminen voimalaitoksille energiakäyttöön on tappiollista. Jopa 30-50% uusien tuotantoalueiden valmistelussa saadusta turpeesta on heikosti maatunutta rahkaturvetta. Vanhemmillakin työmailla rahkaturpeen osuus on 10-20%. Polttoturvetuotannon valmistelu Etelä- ja Keski-Suomen kohosoilla ei ole kannattavaa, koska siellä soiden heikosti maatunut ja energiakäyttöön sopimaton pintakerros on paksu. Turpeen käytölle on löydyttävä uusia ja kannattavia käyttömuotoja."

Turvekomitean mietintö. Komiteamietintö 1983:4


"Etelä-Pohjanmaalla on tuotantokelpoista turvetta on 1 434 milj. suo-m3. Tästä määrästä 540 milj. suo-m3 on heikosti maatunutta pintaturvetta, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää kasvu- tai ympäristöturpeena. Suuri osa parhaiten kasvu- ja ympäristöturvetuotantoon soveltuvista laajoista soista sijoittuu luonnontilaisuusluokkiin 2 ja 3."

Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeen loppuraporrti. Etelä-Pohjanmaan liitto 2013.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti